• ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ценово
  8.01.2014

   

  08.01.2014

 • Предложение за изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово, област Русе
  6.01.2014

   

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Кмета на Община Ценово относно приемане на годишна програма
  2.01.2014

   

 • Заповед за влизане в сила Разрешение за ползване на воден обект №1/06.12.2013 г.
  12.12.2013
  12.12.2013
  З А П О В Е Д
  №  РД-11-141
  с. Ценово 11.12. 2013 г.
  На основание чл.
 • Разрешение за ползване на воден обек №1/06.12.2013 г.
  10.12.2013

  СЪОБЩЕНИЕ
  №1/ 09.12.2013 г.
    

 • Окончателен резултат от събеседване и подбор на персонал
  5.12.2013

   

   Бенефициент: Община Ценово

 • Зов за помощ
  3.12.2013
  ЗОВ ЗА ПОМОЩ
  9-годишния Дамян Евгениев Георгиев от Русе има нужда от подкрепа и помощ. Синът на нашата колежка Искра Георгиева претърпя рискова операция в болница „Иван Рилски”, а сега е настанен в болница „Царица Йоанна” (ИСУЛ).
  На 1 ноември на детето бе установен тумор в главата.
 • ОБЯВЯВА Решението на конкурсната комисия относно допуснатите до втори етап на конкурса кандидати
  25.11.2013

   

 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява сеитбата на слънчоглед!
  21.11.2013

  21.11.2013

   
  Заповед РД-11 -135 от 21.11.2013 на Кмета на Община Ценово с която се забранява сеитбата на слънчоглед!
   
 • Обсъждане на бюджета за 2014 г.
  19.11.2013

   

  19.11.2013 

  На 27.11.2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински Съвет - Ценово Ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2014 г.