Новини

Община Ценово стартира трансграничен проект ROBG-417
19.10.2018
Представяне на дейността на - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.
31.08.2018
Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“
13.08.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
02.07.2018
Експерти от областна администрация Русе и община Ценово се запознаха с румънския опит в управлението на европейски проекти
25.06.2018
Прессъобщение
22.05.2018
Прессъобщение
16.05.2018
Български и румънски експерти обмениха опит в управлението на европейски проекти
30.04.2018
Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
18.04.2018
Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
14.03.2018

Обяви

Заповед на кмета за определяне на спечелилите публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижими имоти общинска собственост
19.10.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване
16.10.2018
Разпределението на масивите за ползване на земеделски земи
15.10.2018
Община Ценово съобщава, че е започната процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
12.10.2018
Разработена е схема за определяне на обхвата на доклад за екологична оценка
08.10.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти
20.09.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост
20.09.2018
Със заповед на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
18.09.2018
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
18.09.2018
Докладна записка от Цветомир Петров
14.09.2018