КОНТАКТИ

Адрес:
Община Ценово
ул. "Цар Освободител" № 66
с. Ценово 7139
обл. Русе
Телефон:
08122/ 25 10;
Факс:
08122/ 20 02
Ел. поща:
 
 
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Адрес: Община Ценово
ул. "Цар Освободител" № 66
с. Ценово 7139
обл. Русе
Телефон за контакт: 08122/ 23 62;
Тук може да направите: Справка за задължения и плащания - Местни Данъци и Такси >>