ЗА ОБЩИНАТА

Община Ценово
Община Ценово е разположена по долното течение на р. Янтра в Дунавската хълмиста равнина. Тя е северозападната граница на Област Русе. На север граничи с река Дунав на запад с Община Свищов, на юг с Община Полски Тръмбеш и Бяла, а на изток с Община Борово. Разположена е при най-големите завой на река Янтра и устието и с река Дунав. Надморската височина при църквата в с. Ценово е 30 м.
Общината има 9 населени места с общо население 5372 жители (01.2020г.) и заема площ от 258,2 кв. км.

 
 

Географско положение и граници 

  

Община Ценово заема площ от 258,2 кв. км, лежи на 400 градуса 33` и.д. по Гринуич, и е с надморска височина 30 м.
В природо-географско отношение общината е разположена по долното течение на река Янтра в Дунавската хълмиста равнина.
Тя е северозападната граница на област Русе. На север граничи с река Дунав, на запад с община Свищов, на юг с общините Полски Тръмбеш и Бяла, а на изток с община Борово.