Вътрешно подаване на сигнали за нарушения

04 Май 2023
ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ, съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
  Правила за вътрешно подаване на сигнали.pdf  

  Приложение 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.DOCX 

  Приложение 2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.DOCX  

  Приложение 3 ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ.DOCX  

  Приложение 4 РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ.DOCX  

  Приложение 5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ.docx