ПРОЕКТИ   

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 18/313/00224 от 19.11.2012 г.

 «Експониране на етнографското наследство и природните забележителности
на община Ценово с прилагане на компютърни технологии»  

Списък на филмите в аудио-визуалната база на Изложбата

1.         Местните песни и танци:
1.1. Певчески и танцови групи от с. Ценово - фолкрорен събор "Ценово пее и танцува";
1.2. Певческа група от с. Джулюница, с. Новград, с. Кривина;
1.3. Певческа група от с. Белцов и с. Долна Студена;
1.4. Певчески групи от с. Караманово и с. Пиперково;
1.5. Танцови състави от с. Новград;
1.6. Танцов състав от с. Караманово;
1.7. Танцови състави от с. Долна Студена;

2.         Празници, обичаи, обреди и занаяти:
2.1. Великден в с. Ценово;
2.2. Бабин ден във всички села (червяване на децата и къпане на бабата);
2.3. Трифон – Зарезан в с. Беляново, с. Караманово, с. Новград, с. Кривина;
2.4. Лазаруване в с. Новград , с. Кривина, с. Караманово;
2.5. Жътва в с. Ценово, с. Долна Студена;
2.6. Коледа с коледарските групи от с. Белцов, с. Караманово и с. Пиперково;
2.7. Еньовден в с. Ценово;
2.8. Занаяти в община Ценово;

3.         Предания:
3.1. С момина сянка вградена, Караманово
3.2. Името на с. Караманово - три легенди
3.3. Поп Мартин с. Ценово
3.4. Кралимаркови стъпки с. Ценово

4.         Гозби и зимнини
4.1. Месено премесено, варено опечено и топло поднесено (макарина, дулагач, гюзлеми, потура, печено агне в пещ, пача, риба на ориз, рибена чорба, прасул /охлювена чорба/ и др.);
4.2. Постно, но пък доста сносно (Точена чорба, пържена пиперенца, леща, фасул, лозови сълми, гугулаза и др.);
4.3. От Ценово - по нещо благо, да ви стане то мило и драго (сладка каша, сладка халва, точено сладко, тиквеник);
4.4. Скътай нещо за зимъска и го яж, когато сняг запръска (пиперенца, крушенца, езме, емиш, червянца);

5.         Историческо наследство:
5.1. Крепости: Римската крепост „Ятрус” , Новградската крепост;
5.2. Етнографска сбирка с. Новград;
5.3. с. Ценово - етнографска сбирка, Богбаир;

6. Природни забележителности:
6.1. Река Дунав, паметник  Хаджи Димитър и Стефан Караджа, устие на Янтра, рибарско селище с. Кривина;
6.2. Река Янтра, рафтинг, регата, лодки по Янтра, въжен мост Беляново;
6.3 Река Янтра, риболов;
6.4 Дивеч, възможности за ловен туризъм;
6.5. Скални образувания с. Белцов /Гюбека/, Беляново, Ценово /Домуза/;
6.6. Туристическа екопътека;
6.7 Туристическа пътека Хаджийска чешма, Пещерата, Чуката, Хайдушки дупки, Кайнака, Петата горичка;
6.8 Туристическа пътека Пиперково, павленски път, ливадите, римските вили, с. Павел; 

 

„Център за обществена подкрепа” с. Ценово 

В резултат на упоритите усилия на Община Ценово беше издадена Заповед № РД01-719 от 04.06.2014 год. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за откриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в с. Ценово. Центърът е с капацитет 20 места и персонал 4 души. От 1 юни 2014 г. социалната услуга се разкрива като дейност, финансирана от държавата, и е насочена към деца и семейства.

Необходимостта от  услугата "Център за обществена подкрепа" като държавно делегирана дейност се установи след направения анализ на потребностите и целевите групи.

Доставчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа е Община Ценово.

Местоположението и материалната база на Центъра за обществена подкрепа е съобразено с целите и дейностите, които ще се извършват в него. Местонахождение на ЦОП е в сграда общинска собственост, находяща се на  – ул. Цар Освободител № 72, с. Ценово – втори етаж.

ЦОП e комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване  изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране  и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа в община Ценово е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. 

 На 10.09.2014 се проведе информационна среща с кметовете и кметските наместници на населените места от Община Ценово, на която бяха представени  услугите, които се предоставят от ЦОП с. Ценово.

прочети подробно >> 

  

 

ПРОЕКТ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ И ГРИЖА В ДОМА >> PDF  

Заключителна презентация за проекта >> PDF