Новини

Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
18.04.2018
Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
14.03.2018
ПРОТОКОЛ № 1 от Редовно Общо Събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
16.02.2018
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
12.02.2018
Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
29.09.2017
Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017
Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017
Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа
30.06.2017
Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
27.04.2017
Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
31.03.2017

Обяви

Съобщение за изготвена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
12.04.2018
За трета поредна година Община Ценово се включва в национална кампания "Великден за всеки"
14.03.2018
Информационни срещи на ОИЦ-Русе за възможностите, които оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони предоставят
13.03.2018
Информираме всички страдащи от сърдечносъдови заболявания, че община Ценово се включи в Национална кампания "Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот"
12.03.2018
Заповед на кмета на Общината във връзка с доброволното премахване на преместваеми обекти
09.03.2018
Съобщение съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите
08.03.2018
Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
06.03.2018
Със Заповед №РД-11/29 от 26.02.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг
06.03.2018
Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
20.02.2018
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост
05.02.2018