Новини

Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
29.09.2017
Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017
Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017
Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа
30.06.2017
Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
27.04.2017
Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
31.03.2017
Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016
В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016

Обяви

Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2018 година в отбелязаните райони.
16.01.2018
Предложение на кмета за приемане на Годишна програма за 10.01.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2
10.01.2018
Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
05.01.2018
Предложение на Кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба 2
29.12.2017
На 09.01.2018г. ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2018г
19.12.2017
Обявление за прием на документи от кандидати за "Лични асистенти" и "Домашни помощници" и потребители
18.12.2017
Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
14.12.2017
Със Заповед № РД-11-159 от 08.12.2017г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса
08.12.2017
Предложение на Кмета относно одобряване на План-сметка и определяне размера на "Такса за битови отпадъци" за 2018 г
30.11.2017
СЪОБЩЕНИЕ относно решение № РУ – 21- ЕО/2017г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
30.11.2017