Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ПЕТАТА РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ХОТАРЕЛЕ
30.10.2019
Доставен бе специализиран автомобил Мерцедес Унимог U427 с висока проходимост за работа при тежки терени
17.09.2019
Тринадесети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
30.08.2019
Вече една година Община Ценово успешно изпълнява проект "ROBG-417
30.07.2019
Продължава успешното реализиране на дейностите по проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
27.06.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ЧЕТВЪРТАТА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
29.05.2019
Прессъобщение
13.05.2019
Печелившите от томболата на МДТ
13.05.2019
Девети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
25.04.2019
Прессъобщение
01.04.2019

Обяви

Предложение на Кмета относно размера на "Такса битови отпадъци"
19.11.2019
ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово мандат 2019 – 2023 г.
05.11.2019
Списък на класираните кандидати след проведено интервю за длъжността "Специалист Активиране"
24.10.2019
Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността "Специалист Активиране"
23.10.2019
Обява за участие в подбор за длъжността "Специалист Активиране"
16.10.2019
Заповед 150
16.10.2019
Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда
09.10.2019
Забранява се нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места
09.10.2019
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване
30.09.2019
ЗАПОВЕД ОБЩОСЕЛСКИ СБОРОВЕ
27.09.2019