Новини

Експерти от областна администрация Русе и община Ценово се запознаха с румънския опит в управлението на европейски проекти
25.06.2018
Прессъобщение
22.05.2018
Прессъобщение
16.05.2018
Български и румънски експерти обмениха опит в управлението на европейски проекти
30.04.2018
Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
18.04.2018
Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
14.03.2018
ПРОТОКОЛ № 1 от Редовно Общо Събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
16.02.2018
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
12.02.2018
Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
29.09.2017
Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017

Обяви

Предложение от Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост
13.07.2018
Предложение на кмета за допълване на годишната програма за разпореждане с имотите-общинска собственост на Община Ценово
12.07.2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе
11.07.2018
Списък на оценените кандидат-потребители, чакащи за услугата "Личен асистент"/"Домашен помощник
10.07.2018
Със Заповед №РД-11/ 100 от 03.07.2018г. и Заповед №РД-11/ 101 от 03.07.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
05.07.2018
Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете"
21.06.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Специалист активиране"
19.06.2018
Определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя
19.06.2018
Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент" - втори етап
15.06.2018
Заповеди на кмета на общината за премахване на опасни постройки на територията на Община Ценово!
13.06.2018