Новини

Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017
Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
27.04.2017
Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
31.03.2017
Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016
В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПРОДЪЛЖАВА
30.09.2016
В Община ЦЕНОВО на 13 септември 2016 г в Здравната служба в с. Ценово ще се проведе информационно събитие
08.09.2016
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016

Обяви

Община Ценово обявява резултатите на участниците в конкурс за длъжността „Юрисконсулт“
21.07.2017
Съобщение на Метеорологична обсерватория Русе
19.07.2017
На 10.07.2017г от залез слънце до 10:00 часа на 11.07.2017г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
05.07.2017
Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт”
03.07.2017
Заповед на кмета на община Ценово за учредяване на право за ползване за срок от 10 години
28.06.2017
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
26.06.2017
Предложение относно приемане на Наредба № 2 за общинската собственост
23.06.2017
Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
16.06.2017
Съобщение за третиране на слънчоглед срещу болести, плевели и листно подхранване
14.06.2017
Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“
13.06.2017