Новини

Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017
Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017
Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа
30.06.2017
Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
27.04.2017
Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
31.03.2017
Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016
В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПРОДЪЛЖАВА
30.09.2016

Обяви

Предложение на кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово
07.08.2017
Основен Ремонт на улица "Росица" в село Ценово
02.08.2017
Изготвена е Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
02.08.2017
Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
02.08.2017
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
01.08.2017
Предложение на Кмета относно приемане на Наредба № 19 за местните данъци и изменение на Наредба № 3 за местните данъци
28.07.2017
Община Ценово обявява резултатите на участниците в конкурс за длъжността „Юрисконсулт“
21.07.2017
Съобщение на Метеорологична обсерватория Русе
19.07.2017
На 10.07.2017г от залез слънце до 10:00 часа на 11.07.2017г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
05.07.2017
Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт”
03.07.2017