Новини

Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
29.09.2017
Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017
Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017
Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа
30.06.2017
Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
27.04.2017
Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
31.03.2017
Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016
В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016

Обяви

Заповед на кмета във връзка със сметосъбирането
11.10.2017
Областна администрация Русе ще проведе на 11.10.2017 г. от 10,30 ч. в салона на НЧ "Хр. Ботев 1898" с. Ценово Инициатива "Ефективност на партньорствата - фактор за устойчиво социално-икономическо развитие
06.10.2017
Предложение на Кмета относно приемане на Наредба 19 и изменение на Наредба 3
25.09.2017
Заповед на кмета за забраняване нерегламентираната продажба на живи животни на общинските пазари в населените места
20.09.2017
Предложение на кмета за приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд
20.09.2017
Покана за заключителна конференция
19.09.2017
Предложение на кмета за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях
08.09.2017
Доклад за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
05.09.2017
ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016 г." на Община Ценово
28.08.2017
Предложение на кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово
07.08.2017