Новини

Прессъобщение
13.05.2019
Печелившите от томболата на МДТ
13.05.2019
Девети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
25.04.2019
Прессъобщение
01.04.2019
ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ГРЯКА МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
20.03.2019
Община Ценово вече седми месец успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
26.02.2019
Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници
06.02.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе семинар
05.02.2019
Шести месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417
28.01.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе семинар
28.01.2019

Обяви

Регистър на издадените разрешенията за строеж през 2019г
21.05.2019
Регистър на издадените разрешенията за строеж през 2018г
15.05.2019
Определят се спечелилите публичен търг с тайно наддаване
15.05.2019
Информационна кампания на НАП по уведомяване на земеделските производители
23.04.2019
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
17.04.2019
Томбола
16.04.2019
Със заповед на кмета се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване
16.04.2019
Ще бъдат проведени обществени консултации
15.04.2019
О б я в а за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
11.04.2019
Заповед на Кмета във връзка със Закона за гражданската регистрация
10.04.2019