Новини

ПРОТОКОЛ № 1 от Редовно Общо Събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
16.02.2018
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
12.02.2018
Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
29.09.2017
Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017
Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017
Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа
30.06.2017
Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
27.04.2017
Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
31.03.2017
Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016

Обяви

Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
20.02.2018
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост
05.02.2018
Списъци на оценени и чакащи кандидат-потребители на услугата "Личен асистент"/"Домашен помощник"
30.01.2018
Заповед за прекратяване на търг
30.01.2018
Предложение за Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
28.01.2018
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост
25.01.2018
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане
23.01.2018
Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2018 година в отбелязаните райони.
16.01.2018
Предложение на кмета за приемане на Годишна програма за 10.01.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2
10.01.2018
Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
05.01.2018