Новини

Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
Община Ценово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ.
26.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020

Обяви

Публично обсъждане относно природните и предизвиканите от човека опасности и рискове
29.04.2021
Със заповед на кмета се нареждат действия по продажбада на идеални части от УПИ в с. Караманово
29.04.2021
Със заповед на кмета на Община Ценово се нареждат действия за премахването на бетоновите градински бордюри
28.04.2021
Със заповед на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване
27.04.2021
Със заповед на кмета се сключва договор за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на офис помещение
23.04.2021
Определя се спечелилия публичен търг с явно наддаване
22.04.2021
В Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
09.04.2021
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда II ет.
06.04.2021
ЗАПОВЕД № РД – 11 – 045 от 05.04.2021 г.
05.04.2021
У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение
05.04.2021