Новини

Информация топъл обяд
31.03.2021
15 ноември - Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
12.11.2020
„РОМАКТ“ ще сътрудничи между местната власт и уязвимите общности в Ценовско
13.10.2020
С таблети се сдобиха 28 деца от ромската общност в община Ценово
31.07.2020
Две години Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.07.2020
Година и единадесет месеца Община Ценово изпълнява трансграничен проект ROBG-417
30.06.2020
Община Ценово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ.
26.06.2020
28 деца от ромски произход в община Ценово ще получат таблети
25.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020
Община Ценово и Програма „Ромакт“ ще работят съвместно
03.06.2020

Обяви

В Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
09.04.2021
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда II ет.
06.04.2021
ЗАПОВЕД № РД – 11 – 045 от 05.04.2021 г.
05.04.2021
У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение
05.04.2021
ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Ценово
29.03.2021
Протокол до "Агрола Екоинвест" ООД
26.03.2021
Разкрита е процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
19.03.2021
Разкрита е процедура по обявяване на 195 (сто деветдесет и пет) вакантни войнишки длъжности
19.03.2021
Предложение на кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
15.03.2021
ОБЩИНА ЦЕНОВО ви уведомява, че e издадена Заповед № РД-11-036 от 15.03.2021г. на Кмета на Община Ценово
15.03.2021