Новини

Проведе се шестата работна среща в Комуна Гряка по проект ROBG-417
26.02.2020
Набираме кандидати за обществени възпитатели за 2020 г.
04.02.2020
Вече година и половина Община Ценово реализира проект ROBG-417
29.01.2020
Проведоха се кръгли маси в Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка за обществено и експертно обсъждане на Обща стратегия в рамките на проект ROBG-417
16.12.2019
Година и четири месеца община Ценово успешно изпълнява проект ROBG-417
28.11.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ПЕТАТА РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ХОТАРЕЛЕ
30.10.2019
Доставен бе специализиран автомобил Мерцедес Унимог U427 с висока проходимост за работа при тежки терени
17.09.2019
Тринадесети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
30.08.2019
Вече една година Община Ценово успешно изпълнява проект "ROBG-417
30.07.2019
Продължава успешното реализиране на дейностите по проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
27.06.2019

Обяви

Община Ценово обявява списък на допуснатите кандидати за обществени възпитатели към МКБППМН.
21.02.2020
Отчетна година 2019
20.02.2020
ЗАБРАНЯВА се влизането и посегателството в санитарно охранителните зони на ВиК
19.02.2020
Обява за публичен търг с явно наддаване
05.02.2020
Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2020 година в отбелязаните райони
04.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
28.01.2020
Преложение на кмета относно приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово
22.01.2020
Информациа относно протестни Действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи
09.01.2020
Приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
08.01.2020
Публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.
08.01.2020