Новини

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПРОДЪЛЖАВА
30.09.2016
В Община ЦЕНОВО на 13 септември 2016 г в Здравната служба в с. Ценово ще се проведе информационно събитие
08.09.2016
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
09.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
03.05.2016
Работна среща за консултиране с местната общност
22.04.2016
Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
07.04.2016

Обяви

Заповед на кмета на Община Ценово, за определяне на услугите по чл.62 от Закона за МДТ
17.10.2016
Община Ценово открива процедура по провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на горски територии
10.10.2016
Предложение относно наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст
05.10.2016
Областният управител доц. д-р Стефко Бурджиев ще проведе приемна за граждани в Новград
04.10.2016
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
30.09.2016
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ценово
28.09.2016
Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 години
21.09.2016
Съобщение относно реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари
02.09.2016
ОБЯВИ ДФЗ
02.09.2016
Решение относно приемане на "Програма за опазване на околната среда на Община Ценово за периода 2016-2020г."
01.09.2016