Новини

Проведоха се кръгли маси в Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка за обществено и експертно обсъждане на Обща стратегия в рамките на проект ROBG-417
16.12.2019
Година и четири месеца община Ценово успешно изпълнява проект ROBG-417
28.11.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ПЕТАТА РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ХОТАРЕЛЕ
30.10.2019
Доставен бе специализиран автомобил Мерцедес Унимог U427 с висока проходимост за работа при тежки терени
17.09.2019
Тринадесети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
30.08.2019
Вече една година Община Ценово успешно изпълнява проект "ROBG-417
30.07.2019
Продължава успешното реализиране на дейностите по проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
27.06.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ЧЕТВЪРТАТА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
29.05.2019
Прессъобщение
13.05.2019
Печелившите от томболата на МДТ
13.05.2019

Обяви

Информациа относно протестни Действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи
09.01.2020
Приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
08.01.2020
Публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.
08.01.2020
Съобщение за публично обсъждане
07.01.2020
Предложение на Кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.
03.01.2020
ПРОТОКОЛ от проведеното обществено обсъждане на проект на ОУП "Общ устройствен план" на Община Ценово
02.01.2020
Със Заповед №РД-11/ 173 от 18.12.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
23.12.2019
Предложение на Кмета относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г
18.12.2019
Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
06.12.2019
Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на обща стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно трансгранично партньорство
28.11.2019