Новини

Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници
06.02.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе семинар
05.02.2019
Шести месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417
28.01.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе семинар
28.01.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
12.12.2018
Покана и дневен ред за начална пресконференция по проект
03.12.2018
Информация относно изпълнението на дейностите по проект ROBG-417
30.11.2018
Община Ценово стартира трансграничен проект ROBG-417
19.10.2018
ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО СФОРМИРАХА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА „ACTION PLAN“ ОЗАГЛАВЕН "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
09.10.2018
КРЪГЛА МАСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
05.10.2018

Обяви

Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ 2018
07.02.2019
Списъци на оценените и чакащи кандидат-потребители
30.01.2019
Община Ценово обявява конкурс за избор на здравен медиатор
25.01.2019
Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане
21.01.2019
Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
14.01.2019
Със Заповед №РД-11/ 001 от 03.01.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
10.01.2019
Предложение на кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
04.01.2019
На 11.01.2019 г./петък/ от 10:00 часа в стая 302 /кръглата зала/ на Общинна Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2019 г.
03.01.2019
Със Заповед №РД-11/ 208 от 31.12.2018г. и Заповед №РД-11/ 209 от 31.12.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
02.01.2019
Публично обсъждане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
28.12.2018