Новини

Продължава успешното реализиране на дейностите по проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
27.06.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ЧЕТВЪРТАТА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
29.05.2019
Прессъобщение
13.05.2019
Печелившите от томболата на МДТ
13.05.2019
Девети месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
25.04.2019
Прессъобщение
01.04.2019
ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ГРЯКА МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
20.03.2019
Община Ценово вече седми месец успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
26.02.2019
Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници
06.02.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе семинар
05.02.2019

Обяви

Информация за африканската чума по свинете (АЧС)
17.07.2019
На 17.07.2019г – 18.07.2019г от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден ще се проведат дезинсекционни мероприятия
17.07.2019
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
11.07.2019
До 20 юли 2019 г. всички немаркирани домашни прасета и такива, отглеждане в нерегистрирани частни стопанства на територията на Област Русе, следва да бъдат умъртвени от стопаните си
11.07.2019
Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост - 01-12-2019
10.07.2019
ПРОТОКОЛ от извършената проверка в Община Ценово
08.07.2019
Със заповеди на кмета се определят спечелилите публичен търг
01.07.2019
Определят се спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделски земи общинска собственост.
28.06.2019
Обяви ДФЗ
28.06.2019
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
25.06.2019