Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
12.12.2018
Покана и дневен ред за начална пресконференция по проект
03.12.2018
Информация относно изпълнението на дейностите по проект ROBG-417
30.11.2018
Община Ценово стартира трансграничен проект ROBG-417
19.10.2018
ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО СФОРМИРАХА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА „ACTION PLAN“ ОЗАГЛАВЕН "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
09.10.2018
КРЪГЛА МАСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
05.10.2018
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ОБСЪДИ СЪСТОЯНИЕТО И ПОТЕНЦИАЛА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО
04.10.2018
ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ И ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО ПОСЕТИХА ГР. ГЮСИНГ, АВСТРИЯ ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ
17.09.2018
Представяне на дейността на - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.
31.08.2018
Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“
13.08.2018

Обяви

Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
14.01.2019
Със Заповед №РД-11/ 001 от 03.01.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
10.01.2019
Предложение на кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
04.01.2019
На 11.01.2019 г./петък/ от 10:00 часа в стая 302 /кръглата зала/ на Общинна Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2019 г.
03.01.2019
Със Заповед №РД-11/ 208 от 31.12.2018г. и Заповед №РД-11/ 209 от 31.12.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
02.01.2019
Публично обсъждане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
28.12.2018
Обявление за прием на документи от кандидати за "Лични асистенти"/"Домашни помощници" и потребители на социални услуги в домашна среда в Община Ценово
17.12.2018
Заповед, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
12.12.2018
На основание Заповед № РД–11–200 от 05.12.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен оповестен търг
06.12.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване
03.12.2018