Новини

Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
29.09.2017
Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017
Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017
Свикване на общо събрание на „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ на 02.08.2017 /сряда/ от 11.30 часа
30.06.2017
Записване за участие в 71-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй- Околчица“
27.04.2017
Информация за изпълнението на дейностите по проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ към 31.03.2017 г.
31.03.2017
Презентация за извършената дейност през 2016 година в "Дневен център за възрастни хора с увреждания" с. Ценово
17.01.2017
Продължава предоставянето на услуги в домашна среда по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово"
30.12.2016
В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015” Етап 2
24.11.2016
Участие в изложба със собственоръчно изработени изделия и в концерт с две музикални изпълнения
24.11.2016

Обяви

Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс
13.11.2017
ПОКАНА за обществено обсъждане на Актуализиран документ на Общинския план за развитие (ОПР)
10.11.2017
Кметът на общината отговаря на въпроси на общински съветници.
07.11.2017
Заповеди на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/ по свинете и "Инфлуенца" /грип/ по птиците
02.11.2017
Предложение на Кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
02.11.2017
Предложение на кмета относно изграждане на обект трупна яма
01.11.2017
Обществено обсъждане за обект "Изграждане на автомагистрала" Русе - Велико Търново
31.10.2017
Обществено обсъждане на Доклад за оценка на степента на въздействието (ДОСВ) за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомагистрала „Русе-Велико Търново“
25.10.2017
Заповед на кмета във връзка със сметосъбирането
11.10.2017
Областна администрация Русе ще проведе на 11.10.2017 г. от 10,30 ч. в салона на НЧ "Хр. Ботев 1898" с. Ценово Инициатива "Ефективност на партньорствата - фактор за устойчиво социално-икономическо развитие
06.10.2017