Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА В КОМУНА ГРЯКА МЕЖДУ СЪВМЕСТНИЯ ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ"
20.03.2019
Община Ценово вече седми месец успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
26.02.2019
Експерти от Областна администрация Русе и Община Ценово заедно с колегите си от Окръжен съвет Гюргево обсъждаха възможностите и предизвикателствата пред по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници
06.02.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе семинар
05.02.2019
Шести месец Община Ценово успешно реализира проект ROBG-417
28.01.2019
На 05.02.2019 г. в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе семинар
28.01.2019
ПРОВЕДЕ СЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ
12.12.2018
Покана и дневен ред за начална пресконференция по проект
03.12.2018
Информация относно изпълнението на дейностите по проект ROBG-417
30.11.2018
Община Ценово стартира трансграничен проект ROBG-417
19.10.2018

Обяви

Със Заповед № РД–11–044 на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
22.03.2019
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
21.03.2019
На 21.03.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на община Ценово етаж 3, стая 302 обсъждане на Годишния доклад
15.03.2019
Забранява се брането, събирането, отрязването, изкореняването и др. на взети от природата екземпляри от защитени растителни видове
15.03.2019
Предложение на кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
08.03.2019
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
28.02.2019
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
21.02.2019
Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ 2018
07.02.2019
Списъци на оценените и чакащи кандидат-потребители
30.01.2019
Община Ценово обявява конкурс за избор на здравен медиатор
25.01.2019