Новини

Представяне на дейността на - „Център за обществена подкрепа” с. Ценово за 2018г.
31.08.2018
Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“
13.08.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
02.07.2018
Експерти от областна администрация Русе и община Ценово се запознаха с румънския опит в управлението на европейски проекти
25.06.2018
Прессъобщение
22.05.2018
Прессъобщение
16.05.2018
Български и румънски експерти обмениха опит в управлението на европейски проекти
30.04.2018
Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
18.04.2018
Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
14.03.2018
ПРОТОКОЛ № 1 от Редовно Общо Събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
16.02.2018

Обяви

Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти
20.09.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост
20.09.2018
Със заповед на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
18.09.2018
Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
18.09.2018
Докладна записка от Цветомир Петров
14.09.2018
Съобщение относно Кампания на НАП към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи
13.09.2018
Предложение от Кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
13.09.2018
Предложение на Кмета за изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 01-12-2018
11.09.2018
Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 01-12.2018
11.09.2018
Заповед за отмяна на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
11.09.2018