Новини

Прессъобщение
22.05.2018
Прессъобщение
16.05.2018
Български и румънски експерти обмениха опит в управлението на европейски проекти
30.04.2018
Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
18.04.2018
Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
14.03.2018
ПРОТОКОЛ № 1 от Редовно Общо Събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
16.02.2018
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
12.02.2018
Приключва изпълнението на дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Ценово
29.09.2017
Доклад за изпълнението на ОПР 2014-2020
01.08.2017
Изпълнението на дейностите по Проект "Независим живот за жителите на община Ценово" към 30.06.2017 г.
30.06.2017

Обяви

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Специалист активиране"
19.06.2018
Определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя
19.06.2018
Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент" - втори етап
15.06.2018
Заповеди на кмета на общината за премахване на опасни постройки на територията на Община Ценово!
13.06.2018
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване з
08.06.2018
Съобщение във връзка с организирана акция за събиране и извозване на изоставени автомобили
07.06.2018
Обява за участие в подбор за длъжността "Специалист активиране"
07.06.2018
Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя
25.05.2018
Ще се проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
23.05.2018
Ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на пшеница срещу болести и неприятели
18.05.2018