COVID-19

 

27.03.2020

С нова заповед Министъра на здравеопазването облекчава преминаването през КПП на областните градове

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО,

С нова заповед на здравния министър Кирил Ананиев е облекчен режимът на преминаване през контролно-пропускателните пунктове около областните градове.

Позволява се пропускането при необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия.

Позволява се и преминаването при необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по постоянния или настоящ адрес на пътуващия няма работещи магазини или аптеки.

В заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

• полагане на труд в населеното място;

• здравословни причини на пътуващия или на негови близки;

• завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;

• необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;

• необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

• служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;

• медицински документ;

• документ за самоличност;

• декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

• на хранителни вериги и аптеки;

• осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;

• в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;

• на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;

• извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

С текста на заповедта, която е допълнена с по-рано издадената за ограниченията в пътуванията, може да се запознаете тук.

Напомняме, че всички, на които е разрешено да влизат или излизат от областни градове, трябва да оставят копие от попълнената декларация на всеки  пропускателен пункт, през който минават.

Хората, на които им се налага да пътуват въпреки ограниченията, трябва да носят в себе си повече от една попълнена декларация. На всеки един от КПП-тата у нас  се оставя по един екземпляр от документа, който може да бъзе изтеглен от сайта на вътрешното министерство. 

Ако по време на пътуването си гражданите трябва да преминат два пропускателни пункта, трябва да имат в себе си попълнени и две декларации, които да оставят на служителите.

В същото време хората трябва да носят в себе си и служебна бележка от работодател, ако пътуват по работа. Оригиналът на бележката не се взема от служителите на полицията.

Добре е, ако имат възможност обаче пътуващите по работа да направят и няколко копия от служебната бележка.

 

27.03.2020
Заповед на Кмета на Община Ценово № РД-11/046 от 27.03.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. влючително

 

Актуални информационни и образователни материали, свързани с COVID-19

 

 

25.03.2020
За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат 

 

25.03.2020

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО,
 
Министерството на вътрешните работи след анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточнява:
Променя се формата на декларацията за пътуващите. 
 
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.  
 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
 
Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
 
Образецът се предоставя от днес в сградите на Общинска администрация с. Ценово, както и от кметовете и кметските наместници в населените места от състава на Община Ценово.
 
Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.
 
Всичко се прави с цел ограничаване разпространението на COVID-19.
 
 Новата бланка можете да изтеглите тук

 

23.03.2020

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, 

От Министерството на вътрешните работи на 21.03.2020 г. публикуваха образец на Декларация, с която удостоверявате причината за пътуване извън рамките на населеното място. Това улеснява преминаването през контролно-пропускателните пунктове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки.  

Припомняме, че от 00:00 часа на 21 март 2020 г. на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес. 

Декларациите се заверяват и от съответния работодател, когато служителите работят в съответното населеното място, но живеят извън него. Важат също и служебни карти.

Образецът се предоставя от днес в сградите на Общинска администрация с. Ценово, както и от кметовете и кметските наместници в населените места от състава на Община Ценово.

Всичко се прави с цел ограничаване разпространението на COVID-19.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Можете и да изтеглите Декларацията тук >>

 

21.03.2020
Кметът на Община Ценово издаде нова заповед във връзка с въведените по-строги мерки в борбата с COVID-19 

 

20.03.2020
Заповед на Кмета на Община Ценово № РД-11/043 от 20.03.2020 г. за забрана предлагането на на кафе и топли напитки от кафе машини на открито и закрито

 

20.03.2020
Заповед на Кмета на Община Ценово № РД-11/042 от 20.03.2020 г. противоепидемични мерки

 

19.03.2020
Заповед на Кмета на Община Ценово № РД-11/040 от 17.03.2020 г., допълваща Заповед № РД-11/039 от 13.03.2020 г.

 

14.03.2020
- Заповед на Кмета на Община Ценово относно обявеното извънредно положение
- Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

 

 12.03.2020

ЗАПОВЕД

           На основание Заповед № 070 от 09.03.2020г. на Кмета на Община Ценово се свиква общински оперативен щаб, във връзка с изпълнението на заповед РД-01-117 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповед >>   

 

10.03.2020 г.
Информация за коронавирус COVID-19. Как да се предпазим