17.09.2018 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ И ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО ПОСЕТИХА ГР. ГЮСИНГ, АВСТРИЯ  ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ

 В периода 9 – 14 Септември 2018 г.  Експерти  от Областна администрация Русе и представители на Община Ценово и партньорите от Окръжен съвет Гюргево, посетиха гр. Гюсинг в Австрия за изпълнение на една от планираните дейности по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния – България.

Прочети цялата статия