• Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници (втора дата)
  24.09.2013

   24.09.2013

 • Заповеди за спечелили публични търгове
  9.09.2013

   

  09.09.2013

  Заповеди № 089 >>  и  № 090 >> за обявяване на спечелилите в публични търгове с явно надаване проведени на 15.08.2013 г. 

 • Открива се конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници
  14.08.2013

   14.08.2013

  ОБЯВА

 • Заповед № РД-11- 075 от 09.08.2013 на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелил публичен търг
  9.08.2013

   

  09.08.2013

  Заповед № РД-11- 075 от 09.08.2013 на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелил публичен търг с тайно надаване за отдаване под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години на ПИ № 024001 - в местността "Кайника" в землището на село Ценово, с площ 70.786 дка, АЧОС №99 от 24.07.2001г.  

 • Изготвени са предварителните регистри за землищата на община Ценово
  1.08.2013

   

   

  Общинска служба по земеделие - Ценово уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри за землищата на община Ценово.

  Прочети Обявата>>

   
 • Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"
  31.07.2013

   

  31.07.2013

  Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за назначаване на комисия с правно основание чл.37в, ал.1 от ЗСИЗЗ за землищата на територията на Община Ценово.

  Заповеди>>

   

 • Предложение допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  11.07.2013
  11.07.2013
   
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
   
  ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска со
 • Допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово, област Русе
  10.07.2013
   
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
  ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални  помощи на граждан
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 25 /двадесет и пет /години
  10.07.2013

   

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с обща площ 22.5 кв. м.
  2.07.2013
  02.07.2013
  О Б Я В А 
  На основание заповед РД – 11- 062 от 02.07.2013 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с обща площ 22.5 кв.