30.07.2019      

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Уведомява ме Ви, че на 31.07.2020 г. от залез слънце  до 10:00 часа на 01.08.2020 г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари  с препарат „Килол ЕК” /топъл аерозол/ и Цитрол 10/4 УЛВ. Терените подлежащи на третиране са населените места  в Община Ценово /с. Ценово, с. Белцов, с. Долна Студена, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград, с. Джулюница, с. Кривина, с. Беляново/.

Моля да предприемете съответните мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

 При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващите дни с благоприятни климатични условия.

 Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО