• На 01.11.2013 г. започна приемът на документи по Проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”
  8.11.2013

   08.11.2013

 • Предложение относно допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  6.11.2013
   
  06.11.2013
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
  Относно: допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2012
 • Информация по Проект "Подкрепа за достоен живот"
  6.11.2013

   06.11.2013

  И Н Ф О Р М А Ц И Я 

  по  Проект “Подкрепа за достоен живот” 

 • Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на спечелил открит конкурс за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина
  4.11.2013
  04.11.2013
   
  Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на спечелил открит конкурс за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев за нуждите на Община Ценово и кметствата и кметските наместничества.
   
 • Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  4.11.2013
  04.11.2013
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
  Относно:допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в т.
 • ОБЯВЯВА СЕ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: Социален работник, Медицинска сестра, Трудотерапевт, Рехабилитатор
  21.10.2013

   О Б Я В А

 • Заповед на Кмета на Община Ценово за откриване на процедура за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина
  16.10.2013

   

 • Заповеди на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелили конкурс за обществен превоз на пътници
  11.10.2013

   11.10.2013

   
  Заповеди на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелили конкурс за обществен превоз на пътници.
   
   
 • Заповеди на одобрените от областна дирекция "земеделие" Русе споразумения
  10.10.2013

   10.10.2013

  Заповеди на одобрените от областна дирекция "земеделие" Русе споразумения за ползване по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година.
 • Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
  9.10.2013

   09.10.2013

  Комисия  за  защита  от  дискриминация