02.09.2020

ОБЯВА

Офис за военен отчет Ценово Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 (сто шейсет и седем) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите. Длъжностите следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
• Военно формирование 42450-Мокрен, 5 вакантни длъжности;
• Военно формирование 42700-Сливен, 1 вакантна длъжност;
• Военно формирование 48940-Бургас, 7 вакантни длъжности;
• Военно формирование 54850- Бургас, 21 вакантни длъжности;
• Военно формирование 54860- Бургас, 15 вакантни длъжности;
• Военно формирование 54630- Бургас, 10 вакантни длъжности;
• Военно формирование 54680- Бургас, 9 вакантни длъжности;
• Военно формирование 52370- Негушево, 2 вакантни длъжности;
• Военно формирование 52210- Банкя, 2 вакантни длъжности;
• Военно формирование 28860- Горна Малина, 35 вакантни длъжности;
• Военно формирование 22680- Карлово, 1 вакантна длъжност;
• Военно формирование 42610- Козарско, 1 вакантна длъжност;
• Военно формирование 22700- Костенец, 1 вакантна длъжност;
• Военно формирование 22980- София, 46 вакантни длъжности;
• Военно формирование 22620- София, 2 вакантни длъжности;
• Военно формирование 52480- София, 4 вакантни длъжности;
• Военно формирование 54300- София, 3 вакантни длъжности;
• Военно формирование 22720- Смядово, 2 вакантни длъжности. 

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;
ВАЖНО! Съгласно чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:
-  изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освобождавани от нея по дисциплинарен ред;
- кандидатстват за заемане на длъжност не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
- възрастта от 41 години се прилага за упражнилите право си на пенсия, а 44 години за неупражнилите правото си на пенсия.
3. Да са годни за военна служба по медицински стандарти;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Да нямат друго гражданство.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес в област Русе, подават документи във Военно окръжие I степен - Русе на ул”Княжеска” 8 в срок до 16.10.2020 год.  

Конкурсът ще се проведе от 9-13 ноември 2020г. и включва тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата готовност и събеседване.

Адрес и телефон за допълнителна информация и съдействие:
Военно окръжие I степен Русе
гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Освободител” №66, телефон: 0889756330 

Линк към обявата и длъжностите >>