• Обява за участие в подбор за длъжността "Специалист Активиране"
  16.10.2019
 • Заповед 150
  16.10.2019
 • Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда
  9.10.2019

   09.10.2019

 • Забранява се нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места
  9.10.2019

   09.10.2019

 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване
  30.09.2019

  30.09.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 139 от 27.09.2019г., Заповед №РД-11/ 140 от 27.09.2019г. и Заповед №РД-11/ 141 от 27.09.2019г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти общинска собственост. 

 • ЗАПОВЕД ОБЩОСЕЛСКИ СБОРОВЕ
  27.09.2019

  27.09.2019
  Със Заповед 373 от 27.09.2019г. на кмета на Община Ценово се определят дати за провеждане на общоселските сборове по населените места в община Ценово. 

  прочети » 

   
 • ПРОГРАМА на XIІI-ти фолклорен събор „Ценово пее и танцува”
  12.09.2019

  12.09.2019

  ПРОГРАМА

  XIІI-ти фолклорен събор „Ценово пее и танцува”, който ще се проведе на  
  21 и 22.09.2019 г.


 • Със Заповед №РД-11/ 131 от 03.09.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  5.09.2019

  05.09.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 131 от 03.09.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 години на земеделска земя общинска собственост.  

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти общинска собственост
  5.09.2019

  05.09.2019

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД–11–132 от 03.09.2019г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.

 • Покана за участие в XIII-ти фолклорен събор "Ценово пее и танцува"
  30.08.2019

  30.08.2015

  ПОКАНА

  ЗА УЧАСТИЕ В 

  XIІI -ти фолклорен събор „Ценово пее и танцува”, който ще се проведе на  
  21 и 22.09.2019 г.