• Съобщение относно Кампания на НАП към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи
  13.09.2018

  13.09.2018

  СЪОБЩЕНИЕ 

     ОТНОСНО: Кампания на НАП към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи за деклариране на доходи от субсидии и държавни помощи.

 • Предложение от Кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
  13.09.2018

  13.09.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на Кмета за изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 01-12-2018
  11.09.2018

  11.09.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 01-12.2018
  11.09.2018

  11.09.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед за отмяна на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  11.09.2018

  11.09.2018

  Заповед

  На основание Заповед № РД–11–143 на Кмета на Община Ценово се отменя процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост:

 • Спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища
  28.08.2018

  28.08.2018

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 133 от 27.08.2018г. и Заповед №РД-11/ 134 от 27.08.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища. 

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
  28.08.2018

  28.08.2018

  ОБЯВА

  Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово. 

 • Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – собственост на община Ценово
  23.08.2018

  23.08.2018

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА  

  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – СОБСТВЕНОСТ

  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

   

 • Предложение за приемане на наредба № 21 за управление на отпадъците на Община Ценово
  17.08.2018
  17.08.2018
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
   
     ОТНОСНО: Предложение за приемане на наредба № 21 за управление на отп
 • Публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на Община Ценово
  6.08.2018

  06.08.2018

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
  ЗА 
  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ
  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО