• Обявена е инфектирана зона А с радиус 2 км от констатирано огнище на Африканска чума
  24.07.2019

  24.07.2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 • Информация за африканската чума по свинете (АЧС)
  17.07.2019

  17.07.2019

 • На 17.07.2019г – 18.07.2019г от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден ще се проведат дезинсекционни мероприятия
  17.07.2019

  17.07.2019      

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
  11.07.2019
 • До 20 юли 2019 г. всички немаркирани домашни прасета и такива, отглеждане в нерегистрирани частни стопанства на територията на Област Русе, следва да бъдат умъртвени от стопаните си
  11.07.2019

   11.07.2019

 • Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост - 01-12-2019
  10.07.2019

  10.07.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • ПРОТОКОЛ от извършената проверка в Община Ценово
  8.07.2019

  08.07.2019г.

   ПРОТОКОЛ

  от извършената проверка в Община Ценово на основание чл. 405а от Изборния Кодекс във връзка с чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

  Протокол: 

 • Със заповеди на кмета се определят спечелилите публичен търг
  1.07.2019

  01.07.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 090 от 25.06.2019г., Заповед №РД-11/ 092 от 25.06.2019г. и Заповед №РД-11/ 096 от 28.06.2019г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделски земи общинска собственост. 

 • Определят се спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделски земи общинска собственост.
  28.06.2019

  28.06.2019

  ОБЯВА

 • Обяви ДФЗ
  28.06.2019