• Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  30.04.2018

  30.04.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 • Съобщение за изготвена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
  12.04.2018

  12.04.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • За трета поредна година Община Ценово се включва в национална кампания "Великден за всеки"
  14.03.2018

   Община Ценово уведомява всички свои жители, бизнес организации и институции на територията на общината, че стартира националната кампания „Великден за всеки” – „Дари празник на баба и дядо”, която се организира за трета поредна година под патронажа на омбудсмана на Република България Мая Манолова.

 • Информационни срещи на ОИЦ-Русе за възможностите, които оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони предоставят
  13.03.2018

  13.03.2018г.

  П О К А Н А

 • Информираме всички страдащи от сърдечносъдови заболявания, че община Ценово се включи в Национална кампания "Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот"
  12.03.2018

   12.03.2018

  НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

  „КАРДИОЛОГИЧНА ГРИЖА ЗА ДЪЛЪГ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ“

   

 • Заповед на кмета на Общината във връзка с доброволното премахване на преместваеми обекти
  9.03.2018

  09.03.2018

  ЗАПОВЕД

             Заповед №РД-11/031 от 08.03.2018г.на кмета на Общината във връзка с доброволното премахване на преместваеми обекти разположени в УПИ IV-912, КВ.39 - с.Ценово Община Ценово, област Русе, ул. Хан Аспарух". 

 • Съобщение съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите
  8.03.2018

  08.03.2018

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите

  Относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Басейнова дирекция Плевен във връзка с проектиране на обект: "Предприятие за преработка на плодове" в с. Новград

 • Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
  6.03.2018

  06.03.2018

  Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ценово

  Прочети подробно » 

   
 • Със Заповед №РД-11/29 от 26.02.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг
  6.03.2018

  06.03.2018

  ОБЯВА

 • Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
  20.02.2018

  20.02.2018

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

  Прочети подробно »