• Предложение на кмета за приемане на Наредба за изменение на и допълнение на Наредба №3
  17.08.2016

  17.08.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс
  17.08.2016
  17.08.2016
   
  ОБЯВА
   
           На основание Заповед № РД-11–135 от 16.08.2016 г.
 • Покана за участие в Десети юбилеен фолклорен събор „ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА”
  12.08.2016

  12.08.2016

  ПОКАНА

  ЗА УЧАСТИЕ В ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
  „ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА”

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  9.08.2016

   09.08.2016

 • Заповед на кмета на Община Ценово, за прекратяване на договор ДН 2003052016
  3.08.2016

  03.08.2016

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово, за прекратяване на договор ДН 2003052016 за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд. 

  Прочети Заповедта » 

 • Важно съобщение във връка с изработване на кадастрална карта
  2.08.2016

  02.08.2016

  ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

 • Обява във връзка с инвестиционно предложение за ремонт и преустройство на санитарни помещения
  27.07.2016

  27.07.2016

  Обява във връзка с инвестиционно предложение за ремонт и преустройство на санитарни помещения. 

  Прочети подробно »  

   

   

   

   

 • ОБЯВА Във връзка с изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
  19.07.2016

  19.07.2016

  ОБЯВА

 • Заповед на кмета на Община Ценово, за прекратяване на съсобственост
  14.07.2016

  14.07.2016  

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово, за прекратяване на съсобственост между Община Ценово и Веска Василева Джигушева върху имот. 

  прочети » 

   
 • Предложение на Кмета за приемане нова Наредба за преместваеми обекти
  13.07.2016

  13.07.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе