• Публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на Община Ценово
  6.08.2018

  06.08.2018

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
  ЗА 
  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ
  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • На основание Заповед на Директора на ОУ „Христо Ботев”– с. Караманово, общ. Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  2.08.2018

  02.08.2018

  ОБЯВА

 • Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ценово
  31.07.2018
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на следните недвижими имоти
  27.07.2018

  27.07.2018

  ОБЯВА

 • Предложение от Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост
  13.07.2018

  13.07.2018

 • Предложение на кмета за допълване на годишната програма за разпореждане с имотите-общинска собственост на Община Ценово
  12.07.2018

  12.07.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе
  11.07.2018

  11.07.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Списък на оценените кандидат-потребители, чакащи за услугата "Личен асистент"/"Домашен помощник
  10.07.2018
 • Със Заповед №РД-11/ 100 от 03.07.2018г. и Заповед №РД-11/ 101 от 03.07.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
  5.07.2018
  05.07.2018
  ОБЯВА
  Със Заповед №РД-11/ 100 от 03.07.2018г. и Заповед №РД-11/ 101 от 03.07.2018г.
 • Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете"
  21.06.2018

  21.06.2018

  ЗАПОВЕДИ

  Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/ по свинете и  "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на на Община Ценово.