• Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години
  15.05.2017

   15.05.2017

 • ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 149 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж № 3 / 11.05.2017 год.
  15.05.2017

   15.05.2017

  О Б Я В Л Е Н И Е
  ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 149 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж № 3 / 11.05.2017 год. на ОБЩИНА ЦЕНОВО. 
   
 • Покана за участие в провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата
  5.05.2017

   05.05.2017

 • Предложение на Кмета на общината относно приемане на Наредба за местоположението на стопанските сгради за животни и птици
  24.04.2017

  24.04.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение от Кмета на общината относно приемане на Наредба за изменение на Наредба 3
  19.04.2017

  19.04.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

  Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №3 за местните данъци такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

 • Избор на изпълнител на професионалното обучение
  10.04.2017

  Публикувана: 10.04.2017

  ОБЯВА

  Избор на изпълнител на професионалното обучение 

 • Предложение на Кмета на Общината за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3
  27.03.2017

   27.03.2017

 • Електронно подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
  2.03.2017

  02.03.2017

  Електронно подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 • ОБЯВА за прием на документи за участие в разпределението на пасища и мери
  1.03.2017

  01.03.2017

  ОБЯВА

 • Предложение на Кмета за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи
  27.02.2017

   27.02.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани от Община  Ценово, област Русе"