• СЪОБЩЕНИЕ относно решение № РУ – 21- ЕО/2017г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
  30.11.2017

  30.11.2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Открива се процедура по провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността – механизирана подготовка на почвата за залесяване
  23.11.2017
  23.11.2017
  ОБЯВА
           На основание Заповед № РД-11- 154 от 22.11.2017 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността – механизирана подготовка на почвата за залесяване, съгласно Наредба №2 от 07.02.2013 год.
 • Предложение на кмета относно приемане на наредба 19
  21.11.2017

  21.11.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс
  13.11.2017

  13.11.2017

  ОБЯВА         

  На основание Заповед № РД-11- 143 от 09.11.2017 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост:

 • ПОКАНА за обществено обсъждане на Актуализиран документ на Общинския план за развитие (ОПР)
  10.11.2017

  10.11.2017 

  ПОКАНА
  За обществено обсъждане на Актуализиран документ на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ценово 2014-2020 г., 

   Уважаеми съграждани,

 • Кметът на общината отговаря на въпроси на общински съветници.
  7.11.2017

  07.11.2017 

  Кметът на общината отговаря на въпроси на общински съветници.

  прочети » 

   
 • Заповеди на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/ по свинете и "Инфлуенца" /грип/ по птиците
  2.11.2017

  2.11.2017

  ЗАПОВЕДИ

  Заповеди на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/ по свинете и  "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на на Община Ценово.

 • Предложение на Кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  2.11.2017

  02.11.2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на кмета относно изграждане на обект трупна яма
  1.11.2017

  01.11.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Обществено обсъждане за обект "Изграждане на автомагистрала" Русе - Велико Търново
  31.10.2017