• Предложение на Кмета за приемане нова Наредба за преместваеми обекти
  13.07.2016

  13.07.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • РЕШЕНИЕ № РУ - 11 - ЕО/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
  8.07.2016

  08.07.2016

  РЕШЕНИЕ № РУ - 11 - ЕО/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 

  Прочети подробно » 

   
   
   
   
   
 • Предложение на кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  1.07.2016

  01.07.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • От 20 до 24.06.2016 ще се проведат дейности по третиране на слънчоглед
  16.06.2016

  16.06.2016

  СЪОБЩЕНИЕ

  ОТ 20 ДО 24.06.2016 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЧРЕЗ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ

  -  Прочети подробно >> 

   

 • От 10 до 13.06.2016 ще се проведат дейности по дезинсекции на площи на територията на Община Ценово чрез авиационно третиране.
  9.06.2016

  09.06.2016

  СЪОБЩЕНИЕ

  ОТ 10 ДО 13.06.2016 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ НА ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЧРЕЗ АВИАЦИОННО ТРЕТИРАНЕ

  -  Прочети подробно >>

   
 • Заповеди на кмета на Община Ценово, за оповестяване на резултатите от публичен търг
  9.06.2016

  09.06.2016 

  ЗАПОВЕД

  Заповеди на кмета на Община Ценово, за оповестяване на резултатите от публичен търг с явно надаване проведен на 03.06.2016 в Община Ценово. 

  прочети » 

   
   
 • Заповед на кмета на Община Ценово, относно ползването на лечебни растения
  9.06.2016

  09.06.2016 

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово, относно ползването на лечебни растения в това число събирането на липов цвят на територията на Община Ценово. 

  прочети » 

   
 • Предложение на кмета на Община Ценово относно приемане на Наредба за изменение на Наредба 2
  6.06.2016

  06.06.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение на  Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово  

 • Среща със земеделски производители, чиито земи са наводнени
  2.06.2016

  02.06.2016

  ОБЯВА        

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 • И тази година Община Ценово ще се включи в доброволческата кампания "Да изчистим България заедно".
  26.05.2016

  26.05.2016  

  СЪОБЩЕНИЕ 

  И тази година Община Ценово ще се включи в доброволческата кампания "Да изчистим България заедно".  

  прочети подробно >>