• Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя
  25.05.2018

  25.05.2018

  ОБЯВА

             Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 20 години.

 • Ще се проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  23.05.2018

  23.05.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 • Ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на пшеница срещу болести и неприятели
  18.05.2018

  18.05.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 • Предложение на Кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  18.05.2018

  18.05.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Обявление за прием на документи от кандидати за "Лични асистенти"/"Домашни помощници" и потребители на социални услуги в домашна среда в Община Ценово
  17.05.2018
 • Предложение на Кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  14.05.2018

  14.05.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  11.05.2018

  11.05.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Инфлуенца" /грип/ по птиците
  30.04.2018

  30.04.2018

 • Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  30.04.2018

  30.04.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 • Съобщение за изготвена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
  12.04.2018

  12.04.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е