• Със Заповед № РД-11-211 от 14.12.2016г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина
  14.12.2016

  14.12.2016 г. 

  ЗАПОВЕД

  Със Заповед № РД-11-211 от 14.12.2016г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране дърва за огрев за нуждите на Община Ценово и кметствата в общината.

 • Със Заповед № РД-11-210 от 13.12.2016г. Кмета на Община Ценово са разрешава поставяне на преместваемо съоръжение
  14.12.2016

  14.12.2016 г. 

  ЗАПОВЕД

  Със Заповед № РД-11-210 от 13.12.2016г. Кмета на Община Ценово са разрешава поставяне на преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност за срок от 5 години.  

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  8.12.2016

  08.12.2016

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредба №3 за местните данъци такси
  6.12.2016

  06.12.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Община Ценово открива процедура за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев
  2.12.2016

  02.12.2016 г. 

  ОБЯВА

 • Обявление за прием на документи от кандидати за персонал и потребители по проект "Независим живот за жителите на община Ценово" – II етап
  1.12.2016
 • Със Заповед № РД-11-198 от 21.11.2016г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  28.11.2016

  28.11.2016 г. 

  ЗАПОВЕД

  Със Заповед № РД-11-198 от 21.11.2016г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд, намиращи се на територията на Община Ценово .

 • Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на на Община Ценово
  21.11.2016

   21.11.2016

 • Обръщение към жителите от Кмета на Община Ценово във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия на 20.11.2016
  15.11.2016

  14.11.2016

  Обръщение към жителите от Кмета на Община Ценово във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия на 20.11.2016 

  прочети подробно 

   

   

   

   

   

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
  1.11.2016

   01.11.2016