• Областният управител доц. д-р Стефко Бурджиев ще проведе приемна за граждани в Новград
  4.10.2016

  04.10.2016

  Областният управител 
  доц. д-р Стефко Бурджиев ще проведе приемна за граждани в Новград на 

  7 октомври

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
  30.09.2016

  30.09.2016

  ОБЯВА

 • Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ценово
  28.09.2016

  Публикувана на: 28.09.2016 г.

  На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 28.09.2016 г. за предложения и становища по настоящото предложение за Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ценово.

   

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 години
  21.09.2016

  21.09.2016

  ОБЯВА

 • Съобщение относно реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари
  2.09.2016

  02.09.2015

  Съобщение относно реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на селата от Община Ценово.

  Прочети подробно »

   

   

   

   

   

   
 • ОБЯВИ ДФЗ
  2.09.2016

  02.09.2019

  ОБЯВИ ДФЗ

  ДФЗ отпуска целеви кредит за торове и семена за пшеница от реколта 2017
  прочети подробно »  

 • Решение относно приемане на "Програма за опазване на околната среда на Община Ценово за периода 2016-2020г."
  1.09.2016

  01.09.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение относно приемане на "Програма за управление отпадъците на Община Ценово за периода 2016-2020г."
  1.09.2016

  01.09.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Съобщение относно инвестиционно предложение във връзка с музей в с. Новград
  31.08.2016

  31.08.2015

  Съобщение относно инвестиционно предложение във връзка с музей в с. Новград.

  Прочети подробно »   

   

   

   

   

   

   

 • Предложение на Кмета относно допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  23.08.2016

  23.08.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе