• Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане
  23.01.2018

  23.01.2018

  ЗАПОВЕДИ
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

  Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане за ползването на полски пътища попадащи в масивите за ползване в землищата на селата от Община Ценово.  

 • Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2018 година в отбелязаните райони.
  16.01.2018
 • Предложение на кмета за приемане на Годишна програма за 10.01.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2
  10.01.2018

  10.01.2018

 • Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
  5.01.2018
 • Предложение на Кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба 2
  29.12.2017

  29.12.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • На 09.01.2018г. ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2018г
  19.12.2017

  19.12.2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 09.01.2018г. /вторник/ от 10.00ч. в заседателната зала на общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2018г. 

   Кмет на Община Ценово: д-р Петър Петров

   

   

 • Обявление за прием на документи от кандидати за "Лични асистенти" и "Домашни помощници" и потребители
  18.12.2017
 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
  14.12.2017

  14.12.2017

  Заповед РД-11 -161 от 14.12.2017 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта  

   
 • Със Заповед № РД-11-159 от 08.12.2017г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса
  8.12.2017

  08.12.2017 г. 

  ЗАПОВЕД

 • Предложение на Кмета относно одобряване на План-сметка и определяне размера на "Такса за битови отпадъци" за 2018 г
  30.11.2017

  30.11.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка и определяне размера на "Такса за битови отпадъци" за 2018 година.