• Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 години
  21.09.2016

  21.09.2016

  ОБЯВА

 • Съобщение относно реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари
  2.09.2016

  02.09.2015

  Съобщение относно реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на селата от Община Ценово.

  Прочети подробно »

   

   

   

   

   

   
 • ОБЯВИ ДФЗ
  2.09.2016

  02.09.2019

  ОБЯВИ ДФЗ

  ДФЗ отпуска целеви кредит за торове и семена за пшеница от реколта 2017
  прочети подробно »  

 • Решение относно приемане на "Програма за опазване на околната среда на Община Ценово за периода 2016-2020г."
  1.09.2016

  01.09.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение относно приемане на "Програма за управление отпадъците на Община Ценово за периода 2016-2020г."
  1.09.2016

  01.09.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Съобщение относно инвестиционно предложение във връзка с музей в с. Новград
  31.08.2016

  31.08.2015

  Съобщение относно инвестиционно предложение във връзка с музей в с. Новград.

  Прочети подробно »   

   

   

   

   

   

   

 • Предложение на Кмета относно допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  23.08.2016

  23.08.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Обява във връзка с инвестиционно предложение "Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово - Белцов - Кривина - пристанище Кривина"
  23.08.2016

  23.08.2016

  Обява 

  във връзка с инвестиционно предложение "Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово - Белцов - Кривина - пристанище Кривина".

  Прочети подробно » 

   

   

   

 • Протокол №1 от редовно общо събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/
  18.08.2016

  18.08.2016

  Протокол №1 от редовно общо събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/ проведено на 09.08.2016г. от 13.30 часа.

  Прочети подробно »   

   

   

   

   

   

 • Предложение на кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  17.08.2016

  17.08.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе