• Със Заповед №РД-11/ 173 от 18.12.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  23.12.2019

  23.12.2019

  ОБЯВА

             Със Заповед №РД-11/ 173 от 18.12.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 години на земеделска земя общинска собственост.  

 • Предложение на Кмета относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г
  18.12.2019

  18.12.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г.  

 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
  6.12.2019

  06.12.2019

  Заповед РД-11 -169 от 06.12.2019 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта 

 • Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на обща стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно трансгранично партньорство
  28.11.2019

  28.11.2019
  Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на обща стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка в рамките на проект ROBG-417 „Трансгранично партньорство между Ценово – Хотареле – Гряка срещу природни рискове

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя
  27.11.2019

  27.11.2019

  ОБЯВА

 • Съобщение за провеждане на обществено обсъждане
  22.11.2019

   22.11.2019 

 • Предложение на Кмета относно размера на "Такса битови отпадъци"
  19.11.2019

  19.11.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Одобряване на План - Сметка и определяне на размера на "Такса битови отпадъци" за 2020г.

 • ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово мандат 2019 – 2023 г.
  5.11.2019

  05.11.2015

  ПОКАНА

  за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово

  мандат 2019 – 2023 г.

 • Списък на класираните кандидати след проведено интервю за длъжността "Специалист Активиране"
  24.10.2019
 • Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността "Специалист Активиране"
  23.10.2019