• Заповед, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
  12.12.2018

  12.12.2018

  Заповед РД-11 -202 от 12.12.2018 на Кмета на Община Ценово, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта 

 • На основание Заповед № РД–11–200 от 05.12.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен оповестен търг
  6.12.2018

  06.12.2018

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД–11–200 от 05.12.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива  процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване за продажба на обекти общинска собственост.

 • Открива се процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване
  3.12.2018

  03.12.2018

  ОБЯВА

 • Съобщение за издадено наказателно постановление №001/02.10.2018.
  30.11.2018

  30.11.2018г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Уведомяваме Ви, че е издадено Наказателно постановление №001/02.10.2018. на Кмета на община Ценово, срещу г-жа Милена Симеонова Монева — Управител па ЕТ”СИКА” за нарушаване разпоредбите на чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията.

 • Със Заповед №РД-11/ 195 от 20.11.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
  28.11.2018

  28.11.2018

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 195 от 20.11.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижим имот общинска собственост.

  Заповед №РД-11/195 >> 

 • Заповеди на кмета за определяне спечелилите търг
  21.11.2018

  21.11.2018

  ОБЯВА

 • Заповед № 181 от 25.10.2018 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране
  29.10.2018
 • Благотворителен концерт "Подай ръка"
  26.10.2018
  26.10.2018
  БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
 • Спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  26.10.2018
  26.10.2018
  ОБЯВА
  Със Заповед №РД-11/ 166 от 15.10.2018г., Заповед №РД-11/ 167 от 15.10.2018г., Заповед №РД-11/ 168 от 15.10.2018г.
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  25.10.2018

  25.10.2018

  ОБЯВА