• Община Ценово открива процедура за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев
  2.12.2016

  02.12.2016 г. 

  ОБЯВА

 • Обявление за прием на документи от кандидати за персонал и потребители по проект "Независим живот за жителите на община Ценово" – II етап
  1.12.2016
 • Със Заповед № РД-11-198 от 21.11.2016г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  28.11.2016

  28.11.2016 г. 

  ЗАПОВЕД

  Със Заповед № РД-11-198 от 21.11.2016г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд, намиращи се на територията на Община Ценово .

 • Заповед на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на на Община Ценово
  21.11.2016

   21.11.2016

 • Обръщение към жителите от Кмета на Община Ценово във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия на 20.11.2016
  15.11.2016

  14.11.2016

  Обръщение към жителите от Кмета на Община Ценово във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия на 20.11.2016 

  прочети подробно 

   

   

   

   

   

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
  1.11.2016

   01.11.2016

 • Заповед № РД-11-185 от 27.10.2016г. Кмета на Община Ценово за определяне спечелил конкурса за продажба на стояща дървесина на корен
  27.10.2016

  27.10.2016 г. 

  ЗАПОВЕД

 • Заповед на кмета на Община Ценово, за определяне на услугите по чл.62 от Закона за МДТ
  17.10.2016

  17.10.2016  

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово, за определяне на услугите по чл.62 от Закона за МДТ, които ще се извършват на територията на Община Ценово за 2017 г. 

  прочети » 

   
 • Община Ценово открива процедура по провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на горски територии
  10.10.2016

  10.10.2016 г. 

  ОБЯВА

 • Предложение относно наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст
  5.10.2016

  05.10.2016