• Забранява се брането, събирането, отрязването, изкореняването и др. на взети от природата екземпляри от защитени растителни видове
  15.03.2019

  15.03.2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Предложение на кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  8.03.2019

   08.03.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  28.02.2019

  28.02.2019

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11- 020 от 21.02.2019 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 10 години в землищата на селата:

 • ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
  21.02.2019

  21.02.2019

  ИНФОРМАЦИЯ  

  за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община ЦЕНОВО

  Прочети подробно » 

   
 • Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ 2018
  7.02.2019

  07.02.2019

  Отчетна година 2018

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

 • Списъци на оценените и чакащи кандидат-потребители
  30.01.2019
 • Община Ценово обявява конкурс за избор на здравен медиатор
  25.01.2019

  25.01.2019

  ОБЯВА

          Община Ценово обявява конкурс за избор на здравен медиатор. 

 • Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане
  21.01.2019

  21.01.2019

  ЗАПОВЕДИ

  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

 • Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
  14.01.2019
 • Със Заповед №РД-11/ 001 от 03.01.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
  10.01.2019

  10.01.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 001 от 03.01.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни /незастроени/ дворни места общинска собственост.