• Заповеди на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/ по свинете и "Инфлуенца" /грип/ по птиците
  2.11.2017

  2.11.2017

  ЗАПОВЕДИ

  Заповеди на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/ по свинете и  "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на на Община Ценово.

 • Предложение на Кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  2.11.2017

  02.11.2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на кмета относно изграждане на обект трупна яма
  1.11.2017

  01.11.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Обществено обсъждане за обект "Изграждане на автомагистрала" Русе - Велико Търново
  31.10.2017
 • Обществено обсъждане на Доклад за оценка на степента на въздействието (ДОСВ) за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомагистрала „Русе-Велико Търново“
  25.10.2017

  25.10.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед на кмета във връзка със сметосъбирането
  11.10.2017
 • Областна администрация Русе ще проведе на 11.10.2017 г. от 10,30 ч. в салона на НЧ "Хр. Ботев 1898" с. Ценово Инициатива "Ефективност на партньорствата - фактор за устойчиво социално-икономическо развитие
  6.10.2017

  06.10.2017

  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

 • Предложение на Кмета относно приемане на Наредба 19 и изменение на Наредба 3
  25.09.2017

  25.09.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед на кмета за забраняване нерегламентираната продажба на живи животни на общинските пазари в населените места
  20.09.2017

  20.09.2017

  ЗАПОВЕД
  №РД 11-110 /14.09.2017

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

    Забранявам нерегламентираната продажба на живи животни на общинските пазари в населените места на територията на Община Ценово.

 • Предложение на кмета за приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд
  20.09.2017

   20.09.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от общински горски фонд на Община Ценово за 2018 г.