• Съобщение ТСУ за одобрение на проект за изменение КП Караманово
  23.10.2023

  23.10.2023 г.

   ДО

   - Роси Маринов Димитров, носител на вещни права на ПИ 86, кв. 35, с. Караманово, община Ценово с адрес гр. Дряново, ул. Гурко № 11, ет.2, ап. 39,

 • Заповед за прекратяване на наемни отношения
  19.10.2023

   19.10.2023

  ЗАПОВЕД

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за заемането на длъжности за военни оркестранти
  16.10.2023

  16.10.2023

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана
  16.10.2023
  16.10.2023
   О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина