• Основен Ремонт на улица "Росица" в село Ценово
  2.08.2017

   02.08.2017

 • Изготвена е Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
  2.08.2017

   02.08.2017

 • Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  2.08.2017

  02.08.2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е             

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  1.08.2017

  01.08.2017

  ОБЯВА

 • Предложение на Кмета относно приемане на Наредба № 19 за местните данъци и изменение на Наредба № 3 за местните данъци
  28.07.2017

  28.07.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Община Ценово обявява резултатите на участниците в конкурс за длъжността „Юрисконсулт“
  21.07.2017

  21.07.2017

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява резултатите на участниците в конкурс за длъжността „Юрисконсулт“.

  Прочети повече »  

   
 • Съобщение на Метеорологична обсерватория Русе
  19.07.2017

  19.07.2017

  СЪОБЩЕНИЕ

 • На 10.07.2017г от залез слънце до 10:00 часа на 11.07.2017г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
  5.07.2017

  05.07.2017

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт”
  3.07.2017

  03.07.2017

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт”.

  Прочети повече »

   

   
 • Заповед на кмета на община Ценово за учредяване на право за ползване за срок от 10 години
  28.06.2017