• Изработен е проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект Автомагистрала “Русе – Велико Търново“
  21.08.2019

  21.08.2019

  О Б Я В Л Е Н И Е

   Изх.№1504/21.08.2019г.

 • Община Ценово приема заявления за включване в механизма лична помощ
  19.08.2019
   
  ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
   
  ВКЛЮЧВА
 • ЗАПОВЕД във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканската чума по свинете
  13.08.2019

  13.08.2019

  ЗАПОВЕД

  Във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканската чума по свинете и с цел опазване на горските територии и дивеча, 

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  13.08.2019

  13.08.2019

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11- 113 от 07.08.2019 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2019г.

 • ПРОТОКОЛИ във връзка Заповед № 264 от 11.07.2019г. на кмета на Община Ценово и чл. 37 ал. 4, от ЗСПЗЗ
  7.08.2019

  07.08.2019

  ПРОТОКОЛИ

             Във връзка Заповед № 264 от 11.07.2019г. на кмета на Община Ценово и чл. 37 ал. 4, от ЗСПЗЗ  с които се предоставят за ползване поземлени имоти общинска собственост, представляващи пасища и мери. 

 • Определя се спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години
  1.08.2019

  01.08.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 130 от 16.07.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години недвижим обект сграда /търговски обект - магазин/ - масивна двуетажна, стоманобетонна конструкция с цел търговия. 

 • Обявена е инфектирана зона А с радиус 2 км от констатирано огнище на Африканска чума
  24.07.2019

  24.07.2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 • Информация за африканската чума по свинете (АЧС)
  17.07.2019

  17.07.2019

 • На 17.07.2019г – 18.07.2019г от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден ще се проведат дезинсекционни мероприятия
  17.07.2019

  17.07.2019      

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
  11.07.2019