• Списъци на оценени и чакащи кандидат-потребители на услугата "Личен асистент"/"Домашен помощник"
  30.01.2018
 • Заповед за прекратяване на търг
  30.01.2018

  30.01.2018

 • Предложение за Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
  28.01.2018

  28.01.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от Галина Цветанова Георгиева
  Председател на Общински съвет - Ценово, област Русе

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост
  25.01.2018

  25.01.2018

 • Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане
  23.01.2018

  23.01.2018

  ЗАПОВЕДИ
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

  Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане за ползването на полски пътища попадащи в масивите за ползване в землищата на селата от Община Ценово.  

 • Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2018 година в отбелязаните райони.
  16.01.2018
 • Предложение на кмета за приемане на Годишна програма за 10.01.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2
  10.01.2018

  10.01.2018

 • Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
  5.01.2018
 • Предложение на Кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба 2
  29.12.2017

  29.12.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • На 09.01.2018г. ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2018г
  19.12.2017

  19.12.2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 09.01.2018г. /вторник/ от 10.00ч. в заседателната зала на общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2018г. 

   Кмет на Община Ценово: д-р Петър Петров