• Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
  28.08.2018

  28.08.2018

  ОБЯВА

  Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово. 

 • Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя – собственост на община Ценово
  23.08.2018

  23.08.2018

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА  

  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – СОБСТВЕНОСТ

  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

   

 • Предложение за приемане на наредба № 21 за управление на отпадъците на Община Ценово
  17.08.2018
  17.08.2018
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
   
     ОТНОСНО: Предложение за приемане на наредба № 21 за управление на отп
 • Публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на Община Ценово
  6.08.2018

  06.08.2018

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
  ЗА 
  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИ
  НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • На основание Заповед на Директора на ОУ „Христо Ботев”– с. Караманово, общ. Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  2.08.2018

  02.08.2018

  ОБЯВА

 • Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ценово
  31.07.2018
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на следните недвижими имоти
  27.07.2018

  27.07.2018

  ОБЯВА

 • Предложение от Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост
  13.07.2018

  13.07.2018

 • Предложение на кмета за допълване на годишната програма за разпореждане с имотите-общинска собственост на Община Ценово
  12.07.2018

  12.07.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе
  11.07.2018

  11.07.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе