• Предложение от Кмета на общината относно приемане на Наредба за изменение на Наредба 3
  19.04.2017

  19.04.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

  Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №3 за местните данъци такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

 • Избор на изпълнител на професионалното обучение
  10.04.2017

  Публикувана: 10.04.2017

  ОБЯВА

  Избор на изпълнител на професионалното обучение 

 • Предложение на Кмета на Общината за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3
  27.03.2017

   27.03.2017

 • Електронно подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
  2.03.2017

  02.03.2017

  Електронно подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 • ОБЯВА за прием на документи за участие в разпределението на пасища и мери
  1.03.2017

  01.03.2017

  ОБЯВА

 • Предложение на Кмета за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи
  27.02.2017

   27.02.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани от Община  Ценово, област Русе"

 • Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
  20.02.2017

  20.02.2017

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

  Прочети подробно » 

   
 • Предложение от Кмета за приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 18
  16.02.2017

  16.02.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение от кмета за приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 14
  13.02.2017

  13.02.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2017 година в отбелязаните райони
  2.02.2017