• Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд на Община Ценово
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища от общинския поземлен фонд
  19.10.2023

  19.10.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за заемането на длъжности за военни оркестранти
  16.10.2023

  16.10.2023

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана
  16.10.2023
  16.10.2023
   О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина
 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване
  16.10.2023
  16.10.2023
  О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 
          &nbsp
 • Заповед спечелил търг за продажба на имот Новград
  16.10.2023

   16.10.2023

 • Уведомление относно реконструкция на въздушна линия
  13.10.2023

  13.10.2023

  Уведомление

  Относно: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ (ВЛ) 110 KV „ВАРДИМ“ ОТ П/СТ „БОРОВО“ ДО П/СТ „СВИЩОВ“

 • Обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги
  11.10.2023

  11,10.2023

  ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, В ЧАСТТА ОТНОСНО СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО НИВО"