• Със Заповед № РД–11–044 на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  22.03.2019

  22.03.2019

  ОБЯВА 

  На основание Заповед № РД–11–044 от 21.03.2019г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на: 

 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
  21.03.2019

  21.03.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 041 от 20.03.2019г. и Заповед №РД-11/ 042 от 20.03.2019г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда земеделски земи общинска собственост за срок от 10 години. 

 • На 21.03.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на община Ценово етаж 3, стая 302 обсъждане на Годишния доклад
  15.03.2019

  15.03.2019

  ПОКАНА          

 • Забранява се брането, събирането, отрязването, изкореняването и др. на взети от природата екземпляри от защитени растителни видове
  15.03.2019

  15.03.2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Предложение на кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  8.03.2019

   08.03.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  28.02.2019

  28.02.2019

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11- 020 от 21.02.2019 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 10 години в землищата на селата:

 • ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
  21.02.2019

  21.02.2019

  ИНФОРМАЦИЯ  

  за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община ЦЕНОВО

  Прочети подробно » 

   
 • Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ 2018
  7.02.2019

  07.02.2019

  Отчетна година 2018

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

 • Списъци на оценените и чакащи кандидат-потребители
  30.01.2019
 • Община Ценово обявява конкурс за избор на здравен медиатор
  25.01.2019

  25.01.2019

  ОБЯВА

          Община Ценово обявява конкурс за избор на здравен медиатор.