• Списъци на оценените и чакащи кандидат-потребители
  30.01.2019
 • Община Ценово обявява конкурс за избор на здравен медиатор
  25.01.2019

  25.01.2019

  ОБЯВА

          Община Ценово обявява конкурс за избор на здравен медиатор. 

 • Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане
  21.01.2019

  21.01.2019

  ЗАПОВЕДИ

  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

 • Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
  14.01.2019
 • Със Заповед №РД-11/ 001 от 03.01.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
  10.01.2019

  10.01.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 001 от 03.01.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни /незастроени/ дворни места общинска собственост.

 • Предложение на кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
  4.01.2019

  04.01.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2019г. – 31.12.2019 г.  

 • На 11.01.2019 г./петък/ от 10:00 часа в стая 302 /кръглата зала/ на Общинна Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2019 г.
  3.01.2019

  03.01.2019

  На 11.01.2019 г./петък/ от 10:00 часа в стая 302 /кръглата зала/ на Общинна Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2019 г.  

 • Със Заповед №РД-11/ 208 от 31.12.2018г. и Заповед №РД-11/ 209 от 31.12.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
  2.01.2019

  02.01.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 208 от 31.12.2018г. и Заповед №РД-11/ 209 от 31.12.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижим имот общинска собственост.

 • Публично обсъждане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  28.12.2018

  28.12.2018

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Обявление за прием на документи от кандидати за "Лични асистенти"/"Домашни помощници" и потребители на социални услуги в домашна среда в Община Ценово
  17.12.2018