• Томбола
  16.04.2019

   16.04.2019

 • Със заповед на кмета се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване
  16.04.2019
  16.04.2019
  ОБЯВА
  Със Заповед №РД-11/ 055 от 12.04.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ - II - 945 кв. 14 по план на с.
 • Ще бъдат проведени обществени консултации
  15.04.2019

   15.04.2019

 • О б я в а за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
  11.04.2019

  11.04.2019

  О Б Я В А

  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
  НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
  НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 • Заповед на Кмета във връзка със Закона за гражданската регистрация
  10.04.2019

  09.04.2019

  ЗАПОВЕД

  Заповед №100 от 09.04.2019 на Кмета на Община Ценово във връзка с чл. 99б от  "Закона за гражданската регистрация".

  прочети подробно >>  

 • Предложение от Кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16
  5.04.2019

  05.04.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията  на Община Ценово.

 • Обява за конкурс за длъжността "Главен архитект"
  4.04.2019

  04.04.2019

  На основание  чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и заповед № РД - 11 - 047 от 01.04.2019 г. на Кмета на Община Ценово, Община Ценово 

  ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за длъжността:

 • Със Заповед № РД–11–044 на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  22.03.2019

  22.03.2019

  ОБЯВА 

  На основание Заповед № РД–11–044 от 21.03.2019г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на: 

 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
  21.03.2019

  21.03.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 041 от 20.03.2019г. и Заповед №РД-11/ 042 от 20.03.2019г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда земеделски земи общинска собственост за срок от 10 години. 

 • На 21.03.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на община Ценово етаж 3, стая 302 обсъждане на Годишния доклад
  15.03.2019

  15.03.2019

  ПОКАНА