• Предложение на кмета за приемане на Годишна програма за 10.01.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2
  10.01.2018

  10.01.2018

 • Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент"
  5.01.2018
 • Предложение на Кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба 2
  29.12.2017

  29.12.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • На 09.01.2018г. ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2018г
  19.12.2017

  19.12.2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 09.01.2018г. /вторник/ от 10.00ч. в заседателната зала на общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2018г. 

   Кмет на Община Ценово: д-р Петър Петров

   

   

 • Обявление за прием на документи от кандидати за "Лични асистенти" и "Домашни помощници" и потребители
  18.12.2017
 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
  14.12.2017

  14.12.2017

  Заповед РД-11 -161 от 14.12.2017 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта  

   
 • Със Заповед № РД-11-159 от 08.12.2017г. Кмета на Община Ценово определя за спечелил конкурса
  8.12.2017

  08.12.2017 г. 

  ЗАПОВЕД

 • Предложение на Кмета относно одобряване на План-сметка и определяне размера на "Такса за битови отпадъци" за 2018 г
  30.11.2017

  30.11.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка и определяне размера на "Такса за битови отпадъци" за 2018 година. 

 • СЪОБЩЕНИЕ относно решение № РУ – 21- ЕО/2017г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
  30.11.2017

  30.11.2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Открива се процедура по провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността – механизирана подготовка на почвата за залесяване
  23.11.2017
  23.11.2017
  ОБЯВА
           На основание Заповед № РД-11- 154 от 22.11.2017 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността – механизирана подготовка на почвата за залесяване, съгласно Наредба №2 от 07.02.2013 год.