• Регистър на издадените разрешенията за строеж през 2019г
  21.05.2019

  21.05.2019

  Регистър на издадените разрешенията за строеж през 2019г 

  Регистър ИРС-2019>>

 • Регистър на издадените разрешенията за строеж през 2018г
  15.05.2019

  15.05.2019

  Регистър на издадените разрешенията за строеж през 2018г

  Регистър ИРС-2018>>

   
 • Определят се спечелилите публичен търг с тайно наддаване
  15.05.2019

  15.05.2019

  ОБЯВА

 • Информационна кампания на НАП по уведомяване на земеделските производители
  23.04.2019

  23.04.2019

  СЪОБЩЕНИЕ

    ОТНОСНО – Информационна кампания на НАП по уведомяване на земеделските производители за задължението им да подават ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за получени доходи през 2018 г.

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  17.04.2019

  17.04.2019

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД–11–055 от 16.04.2019г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 10 години в землищата на селата:

 • Томбола
  16.04.2019

   16.04.2019

 • Със заповед на кмета се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване
  16.04.2019
  16.04.2019
  ОБЯВА
  Със Заповед №РД-11/ 055 от 12.04.2019г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ - II - 945 кв. 14 по план на с.
 • Ще бъдат проведени обществени консултации
  15.04.2019

   15.04.2019

 • О б я в а за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
  11.04.2019

  11.04.2019

  О Б Я В А

  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
  НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
  НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 • Заповед на Кмета във връзка със Закона за гражданската регистрация
  10.04.2019

  09.04.2019

  ЗАПОВЕД

  Заповед №100 от 09.04.2019 на Кмета на Община Ценово във връзка с чл. 99б от  "Закона за гражданската регистрация".

  прочети подробно >>