• Заповед спечелил търг за наем на имот в Долна Студена
  5.01.2024

  05.01.2024

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС
  4.01.2024

  04.01.2024

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Футболен клуб „Янтра” с. Ценово по случай Новогодишните празници организира турнир по футбол на малки врати
  22.12.2023

  22.12.2023

       ОБЯВА

  Футболен клуб „Янтра” с. Ценово по случай Новогодишните празници организира турнир по футбол на малки врати.

  На 30.12.2023г. от 9.30 часа — Арена Ценово.

 • Обява за среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС
  21.12.2023

  21.12.2023

 • Одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)
  14.12.2023


  Изх.№ 2296

 • Открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години
  13.12.2023
  13.12.2023
  ОБЯВА
       На основание Заповед №РД–11– 172 от 13.12.2023 г.
 • Заповед спечелил търг за продажба на имот Караманово
  4.12.2023

  04.12.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Предложения и становища относно Проект такса битови отпадъци
  21.11.2023

  21.11.2023

  СЪОБЩЕНИЕ

  за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2024г. и определяне размера на „Такса за битови отпадъци“ за 2024г.

 • Обява за търг за продажба на обект общинска собственост в Караманово
  17.11.2023
  17.11.2023
  ОБЯВА
       На основание Заповед №РД–11– 167 от 15.11.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост:
          Обект I.
 • Съобщение ТСУ ПУП Ценово
  8.11.2023
  08.11.2023 г.                                                                         
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   Община Ценово, област Русе&nbsp