• Отчетна година 2019
  20.02.2020

  20.02.2020

  Отчетна година 2019

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

 • ЗАБРАНЯВА се влизането и посегателството в санитарно охранителните зони на ВиК
  19.02.2020

  19.02.2020

  ЗАПОВЕД

 • Обява за публичен търг с явно наддаване
  5.02.2020

  05.02.2020

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА
  ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ПАСИЩА И МЕРИСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

   

 • Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2020 година в отбелязаните райони
  4.02.2020
 • СЪОБЩЕНИЕ за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  28.01.2020

  28.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ 

  за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

 • Преложение на кмета относно приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово
  22.01.2020

  22.01.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на план за защита при бедствия на Община Ценово.

 • Информациа относно протестни Действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи
  9.01.2020

  09.01.2020 

  ИНФОРМАЦИЯ 

  Относно протестни Действия на членовете на Конфедерацията на автобусните превозвачи в общините и прилежащите им населени места и спиране на обществения превоз на ПЪТНИЦИ на 13 януари (понеделник) 2020 г. 

 • Приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  8.01.2020

  08.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ 

  за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово 

 • Публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.
  8.01.2020

  08.01.2020

  СЪОБЩЕНИЕ

  На 20.01.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, ще се проведе публично обсъждане на БЮДЖЕТА за 2020г.

 • Съобщение за публично обсъждане
  7.01.2020

  07.01.2020 

  СЪОБЩЕНИЕ 

   Община Ценово съобщава на всички жители на общината, че на 15.01.2019 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ценово, ще се проведе публично обсъждане на: