• Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
  6.03.2018

  06.03.2018

  Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ценово

  Прочети подробно » 

   
 • Със Заповед №РД-11/29 от 26.02.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг
  6.03.2018

  06.03.2018

  ОБЯВА

 • Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
  20.02.2018

  20.02.2018

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

  Прочети подробно » 

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост
  5.02.2018

  05.02.2018

  ОБЯВА

 • Списъци на оценени и чакащи кандидат-потребители на услугата "Личен асистент"/"Домашен помощник"
  30.01.2018
 • Заповед за прекратяване на търг
  30.01.2018

  30.01.2018

 • Предложение за Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
  28.01.2018

  28.01.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от Галина Цветанова Георгиева
  Председател на Общински съвет - Ценово, област Русе

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост
  25.01.2018

  25.01.2018

 • Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане
  23.01.2018

  23.01.2018

  ЗАПОВЕДИ
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

  Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане за ползването на полски пътища попадащи в масивите за ползване в землищата на селата от Община Ценово.  

 • Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2018 година в отбелязаните райони.
  16.01.2018