• Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Специалист активиране"
  19.06.2018

  19.06.2018

 • Определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя
  19.06.2018

  19.06.2018

  ОБЯВА

 • Списък на оценените кандидати за длъжността "Домашен помощник"/"Личен асистент" - втори етап
  15.06.2018
 • Заповеди на кмета на общината за премахване на опасни постройки на територията на Община Ценово!
  13.06.2018

  13.06.2018 

  ЗАПОВЕДИ

  Заповеди на кмета на общината за премахване на опасни постройки на територията на Община Ценово!

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване з
  8.06.2018

  08.06.2018

  ОБЯВА

  Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово.

 • Съобщение във връзка с организирана акция за събиране и извозване на изоставени автомобили
  7.06.2018

  07.06.2018 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 • Обява за участие в подбор за длъжността "Специалист активиране"
  7.06.2018
 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя
  25.05.2018

  25.05.2018

  ОБЯВА

             Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения за срок от 20 години.

 • Ще се проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  23.05.2018

  23.05.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 • Ще се проведат растителнозащитни мероприятия – третиране на пшеница срещу болести и неприятели
  18.05.2018

  18.05.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е