• На основание Заповед № 070 от 09.03.2020г. на Кмета на Община Ценово се свиква общински оперативен щаб
  12.03.2020

  12.03.2020

  ЗАПОВЕД

             На основание Заповед № 070 от 09.03.2020г. на Кмета на Община Ценово се свиква общински оперативен щаб, във връзка с изпълнението на заповед РД-01-117 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 • Забрана съгласно чл. 40 от Закона за биологичното разнообразие
  5.03.2020

   05.03.2020

 • Отчента година 2019 за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
  4.03.2020

  04.03.2020

  Отчента година 2019

  за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ценово по чл. 10 ал. 3 т. 2 от ЗЕВИ.

  Прочети подробно »

 • От 01.03.2020г. до 10.03.2020г. в деловодството на Община Ценово ще се приемат документи за участие в разпределението на пасища и мери
  2.03.2020

  02.03.2020

  О Б Я В А

 • Класиране na кандидатите подали заявления да бъдат определяни за обществени възпитатели
  28.02.2020

  28.02.2020

  КЛАСИРАНЕ 

  КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ПРЕЗ 2020 Г. СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ КРЪГ (СЪБЕСЕДВАНЕ).     

  Брой обществени възпитатели: 3

 • Със Заповед №РД-11/033 от 27.02.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  28.02.2020

   28.02.2020

 • СПРАВКА за отразяване на становища/предложения получени в рамките на периода за обществени консултации
  28.02.2020

  28.02.2020

  СПРАВКА

  за отразяване на становища/предложения получени в рамките на периода за обществени консултации по проект за изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово. 

 • Община Ценово обявява списък на допуснатите кандидати за обществени възпитатели към МКБППМН.
  21.02.2020

  21.02.2020

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява списък на допуснатите кандидати за обществени възпитатели към МКБППМН.

  Прочети повече » 

   
 • Отчетна година 2019
  20.02.2020

  20.02.2020

  Отчетна година 2019

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

 • ЗАБРАНЯВА се влизането и посегателството в санитарно охранителните зони на ВиК
  19.02.2020

  19.02.2020

  ЗАПОВЕД