• Предложение на Кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.
  3.01.2020

  03.01.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020 г.  

 • ПРОТОКОЛ от проведеното обществено обсъждане на проект на ОУП "Общ устройствен план" на Община Ценово
  2.01.2020

  02.01.2020 

  ПРОТОКОЛ 

   

  От проведеното обществено обсъждане на проект на ОУП "Общ устройствен план"  на Община Ценово и  Екологична част към него.

 • Със Заповед №РД-11/ 173 от 18.12.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  23.12.2019

  23.12.2019

  ОБЯВА

             Със Заповед №РД-11/ 173 от 18.12.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 години на земеделска земя общинска собственост.  

 • Предложение на Кмета относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г
  18.12.2019

  18.12.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г.  

 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
  6.12.2019

  06.12.2019

  Заповед РД-11 -169 от 06.12.2019 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта 

 • Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на обща стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно трансгранично партньорство
  28.11.2019

  28.11.2019
  Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на обща стратегия за по-добра координация и ефективни реакции на съвместно трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка в рамките на проект ROBG-417 „Трансгранично партньорство между Ценово – Хотареле – Гряка срещу природни рискове

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя
  27.11.2019

  27.11.2019

  ОБЯВА

 • Съобщение за провеждане на обществено обсъждане
  22.11.2019

   22.11.2019 

 • Предложение на Кмета относно размера на "Такса битови отпадъци"
  19.11.2019

  19.11.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Одобряване на План - Сметка и определяне на размера на "Такса битови отпадъци" за 2020г.

 • ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово мандат 2019 – 2023 г.
  5.11.2019

  05.11.2015

  ПОКАНА

  за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово

  мандат 2019 – 2023 г.