• ОБЯВА за прием на документи за участие в разпределението на пасища и мери
  1.03.2017

  01.03.2017

  ОБЯВА

 • Предложение на Кмета за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи
  27.02.2017

   27.02.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани от Община  Ценово, област Русе"

 • Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
  20.02.2017

  20.02.2017

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

  Прочети подробно » 

   
 • Предложение от Кмета за приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 18
  16.02.2017

  16.02.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение от кмета за приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 14
  13.02.2017

  13.02.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповеди на кмета на община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2017 година в отбелязаните райони
  2.02.2017
 • Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе
  19.01.2017

  19.01.2017

  ЗАПОВЕДИ

  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

 • Предложение от Кмета относно приемане на изменения и допълнения към Наредба 1
  17.01.2017

  17.01.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед на кмета на общината за обявяване на неучебни дни
  11.01.2017
 • Заповед на Кмета за обявяване 09.01.2017 и 10.01.2017 за неучебни
  6.01.2017

  06.01.2017

  ЗАПОВЕД

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

            Обявявам 09.01.2017 и 10.01.2017 година за неучебни във всички основни училища на територията на Община Ценово.