• Община Ценово обявява резултатите на участниците в конкурс за длъжността „Юрисконсулт“
  21.07.2017

  21.07.2017

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява резултатите на участниците в конкурс за длъжността „Юрисконсулт“.

  Прочети повече »  

   
 • Съобщение на Метеорологична обсерватория Русе
  19.07.2017

  19.07.2017

  СЪОБЩЕНИЕ

 • На 10.07.2017г от залез слънце до 10:00 часа на 11.07.2017г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
  5.07.2017

  05.07.2017

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт”
  3.07.2017

  03.07.2017

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт”.

  Прочети повече »

   

   
 • Заповед на кмета на община Ценово за учредяване на право за ползване за срок от 10 години
  28.06.2017
 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
  26.06.2017

  26.06.2017

  ОБЯВА

 • Предложение относно приемане на Наредба № 2 за общинската собственост
  23.06.2017

  23.06.2017


  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Наредба  № 2 за общинската собственост

 • Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  16.06.2017

   16.06.2017

 • Съобщение за третиране на слънчоглед срещу болести, плевели и листно подхранване
  14.06.2017

   14.06.2017 

 • Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“
  13.06.2017

  13.06.2017 г. 

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“

  Заповед № РД-11-055 от 13.06.2017