• Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване
  30.09.2019

  30.09.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 139 от 27.09.2019г., Заповед №РД-11/ 140 от 27.09.2019г. и Заповед №РД-11/ 141 от 27.09.2019г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти общинска собственост. 

 • ЗАПОВЕД ОБЩОСЕЛСКИ СБОРОВЕ
  27.09.2019

  27.09.2019
  Със Заповед 373 от 27.09.2019г. на кмета на Община Ценово се определят дати за провеждане на общоселските сборове по населените места в община Ценово. 

  прочети » 

   
 • ПРОГРАМА на XIІI-ти фолклорен събор „Ценово пее и танцува”
  12.09.2019

  12.09.2019

  ПРОГРАМА

  XIІI-ти фолклорен събор „Ценово пее и танцува”, който ще се проведе на  
  21 и 22.09.2019 г.


 • Със Заповед №РД-11/ 131 от 03.09.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  5.09.2019

  05.09.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 131 от 03.09.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 години на земеделска земя общинска собственост.  

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти общинска собственост
  5.09.2019

  05.09.2019

  ОБЯВА

  На основание Заповед № РД–11–132 от 03.09.2019г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти общинска собственост.

 • Покана за участие в XIII-ти фолклорен събор "Ценово пее и танцува"
  30.08.2019

  30.08.2015

  ПОКАНА

  ЗА УЧАСТИЕ В 

  XIІI -ти фолклорен събор „Ценово пее и танцува”, който ще се проведе на  
  21 и 22.09.2019 г.

 • ПРОТОКОЛ 6 от извършена делба на имот № 000208 в землището на село Белцов
  27.08.2019

  27.08.2019

  ПРОТОКОЛ 6

  от извършена делба на имот № 000208 в землището на село Белцов  

  Протокол 6  

 • СПИСЪК на стопаните от селата от община Ценово област Русе, които са заклали прасета за угояване в личните си стопанства
  23.08.2019

  23.08.2019

  СПИСЪК

  на стопаните от селата от община Ценово област Русе, които са заклали прасета за угояване в личните си стопанства, тип "заден двор", в изпълнение на Заповед №6-95-00-474/10.07.2019 г. и Писмо №37-00-5/08.08.2019г. на Областен управител на Област Русе.

 • Изработен е проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект Автомагистрала “Русе – Велико Търново“
  21.08.2019

  21.08.2019

  О Б Я В Л Е Н И Е

   Изх.№1504/21.08.2019г.

 • Община Ценово приема заявления за включване в механизма лична помощ
  19.08.2019
   
  ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
   
  ВКЛЮЧВА