• До 20 юли 2019 г. всички немаркирани домашни прасета и такива, отглеждане в нерегистрирани частни стопанства на територията на Област Русе, следва да бъдат умъртвени от стопаните си
  11.07.2019

   11.07.2019

 • Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост - 01-12-2019
  10.07.2019

  10.07.2019

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • ПРОТОКОЛ от извършената проверка в Община Ценово
  8.07.2019

  08.07.2019г.

   ПРОТОКОЛ

  от извършената проверка в Община Ценово на основание чл. 405а от Изборния Кодекс във връзка с чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

  Протокол: 

 • Със заповеди на кмета се определят спечелилите публичен търг
  1.07.2019

  01.07.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 090 от 25.06.2019г., Заповед №РД-11/ 092 от 25.06.2019г. и Заповед №РД-11/ 096 от 28.06.2019г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделски земи общинска собственост. 

 • Определят се спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем земеделски земи общинска собственост.
  28.06.2019

  28.06.2019

  ОБЯВА

 • Обяви ДФЗ
  28.06.2019
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
  25.06.2019

  25.06.2019

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД – 11 – 085 от 20.06.2019г., на кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следният недвижим имот, който се намира в с. Пиперково – общинска собственост,. 

 • Третиране срещу комари
  24.06.2019

  24.06.2019 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 • Третиране срещу комари
  12.06.2019

  12.06.2019

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  28.05.2019

  28.05.2019

  ОБЯВА