• Покана за Пазарно проучване
  11.01.2021
 • Регистри на обекти на територията на Община Ценово
  7.01.2021
 • Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Инвестиционно намерение
  7.01.2021

  07.01.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • С Решение № 137 от 29.12.2020год. на Общински съвет Ценово разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/
  5.01.2021

  05.01.2021

  ОБЯВАЛЕНИЕ

  Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията

 • Със Заповед №РД-11/01 от 04.01.2021г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване
  5.01.2021

  05.01.2021

  ОБЯВА

 • Заповед на кмета на Община Ценово за отмяна на Заповед № 177 от 09.10.2020
  4.01.2021
  04.01.2021
  ЗАПОВЕД
  Заповед на кмета на Община Ценово за отмяна на Заповед № 177 от  09.10.2020 за установяване на административно нарушение № 1 от 15.12.2020 и  нарушение № 2 от 15.12.2020 срещу съответните във въпросната заповед лица. 
 • Община Ценово обявява прием на документи за „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Ценово”
  4.01.2021

  04.01.2021

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява прием на документи за „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Ценово”

 • Предложение на Кмета относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021 г.
  22.12.2020

  22.12.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.  

 • Заповед РД-11 -216 от 21.12.2020 на Кмета на Община Ценово, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства
  21.12.2020

  21.12.2020

  Заповед РД-11 -216 от 21.12.2020 на Кмета на Община Ценово, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта 

 • Приемане на ОБщинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Ценово. за периода 2021 - 2025г.
  17.12.2020

  17.12.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: Приемане на ОБщинска програма за намаляване на риска от бедствия на Община Ценово. за периода 2021 - 2025г.