• Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг
  26.06.2017

  26.06.2017

  ОБЯВА

 • Предложение относно приемане на Наредба № 2 за общинската собственост
  23.06.2017

  23.06.2017


  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Наредба  № 2 за общинската собственост

 • Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  16.06.2017

   16.06.2017

 • Съобщение за третиране на слънчоглед срещу болести, плевели и листно подхранване
  14.06.2017

   14.06.2017 

 • Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“
  13.06.2017

  13.06.2017 г. 

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт“

  Заповед № РД-11-055 от 13.06.2017  

 • Информация за външен авариен план
  7.06.2017

  07.06.2017

  ИНФОРМАЦИЯ

  За външния авариен план, включваща указания за следване на инструкциите на органите за защита при бедствия по време на авария на “Складова база за минерални торове с. Долна Студена, община Ценово ” с оператор “БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 • Заповед на кмета на община Ценово във връзка със събаряне на сгради в с. Ценово ул. "Пеньо Пенев"4
  6.06.2017

   06.06.2017

  Заповед на кмета на община Ценово във връзка със събаряне на сгради в с.  Ценово ул. "Пеньо Пенев"4
  Настоящата заповед да се връчи на 

  НАСЛЕДНИЦИТЕ НА 
  ГЕОРГИ ТОМОВ МАРКОВ

   

  Заповед №РД-11-053 от 05.06.2017г. >>  

 • Растително-защитни мероприятия - третиране на слънчоглед и царевица
  29.05.2017

   29.05.2017

 • Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  22.05.2017

  22.05.2017

  ОБЯВЯВА 

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години
  15.05.2017

   15.05.2017