• ПОКАНА за обществено обсъждане на Актуализиран документ на Общинския план за развитие (ОПР)
  10.11.2017

  10.11.2017 

  ПОКАНА
  За обществено обсъждане на Актуализиран документ на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ценово 2014-2020 г., 

   Уважаеми съграждани,

 • Кметът на общината отговаря на въпроси на общински съветници.
  7.11.2017

  07.11.2017 

  Кметът на общината отговаря на въпроси на общински съветници.

  прочети » 

   
 • Заповеди на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/ по свинете и "Инфлуенца" /грип/ по птиците
  2.11.2017

  2.11.2017

  ЗАПОВЕДИ

  Заповеди на кмета на Община Ценово за предприемане на мерки с оглед предпазване и ограничаване проникването на заболяването "Африканска чума по свинете" /АЧС/ по свинете и  "Инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на на Община Ценово.

 • Предложение на Кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  2.11.2017

  02.11.2011

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на кмета относно изграждане на обект трупна яма
  1.11.2017

  01.11.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Обществено обсъждане за обект "Изграждане на автомагистрала" Русе - Велико Търново
  31.10.2017
 • Обществено обсъждане на Доклад за оценка на степента на въздействието (ДОСВ) за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомагистрала „Русе-Велико Търново“
  25.10.2017

  25.10.2017

    СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед на кмета във връзка със сметосъбирането
  11.10.2017
 • Областна администрация Русе ще проведе на 11.10.2017 г. от 10,30 ч. в салона на НЧ "Хр. Ботев 1898" с. Ценово Инициатива "Ефективност на партньорствата - фактор за устойчиво социално-икономическо развитие
  6.10.2017

  06.10.2017

  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

 • Предложение на Кмета относно приемане на Наредба 19 и изменение на Наредба 3
  25.09.2017

  25.09.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе