• О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници от Военните формирования от Военновъздушните сили
  20.02.2024

   20.02.2024

 • О Б Я В А за приемане на срочна служба в доброволния резерв
  20.02.2024
   20.02.2024
  О Б Я В А
  за приемане на срочна служба в доброволния резерв
           1. Със заповед № ОХ-117/02.02.2024г.
 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Командване за логистична поддръжка
  20.02.2024
  20.02.2024
  О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
  гражданско висше училище в страната или в чужбина
 • Решение на Общински съвет във връзка с приемане на бюджета, приложение и буджетен календар
  20.02.2024
 • Заповед за поправка на допусната грешка в обява за търг
  16.02.2024

   16.02.2024

 • Обява за процедура по провеждане на търг за отдаване под наем на пасища
  8.02.2024

   08.02.2024

 • Предложение за изменение на Наредба 3
  7.02.2024
  07.02.2024
  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
   
  От д-р Петър Георгиев Петров
   Кмет на Община Ценово, област Русе
   
   Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на ме
 • Предложение за изменение на Наредба 8
  7.02.2024
  07.02.2024
  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
   
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
   
   Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на
 • Проект за изменение и допълнение Правилника на Общински съвет Ценово
  5.02.2024

   05.02.2024

 • Предложение за приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2024 г. – 2027 г.
  5.02.2024
  05.02.2024
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров