• Обява относно приема на заявления от млекопроизводители за закупуване на млечна квота
  11.08.2014

   

  11.08.2014

  Обява относно приема на заявления от млекопроизводители за закупуване на млечна квота за кампания 2014-2015.

  прочети обявата»

   
 • Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на избирателни секции
  11.08.2014

   

  11.08.2014

  Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на избирателни секции във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 05.10.2014 г.

  прочети заповедта»

   
 • Обявява се прием на документи за социална услуга „Домашен санитар”
  6.08.2014

  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
  ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
  За социална услуга „Домашен санитар” за лица/деца с трайни увреждания и за възрастни хора,
  с невъзможност за самообслужване

 • СПИСЪК на одобрените кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител”
  30.07.2014
  С П И С Ъ К
  на одобрените кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител” в Център за обществена подкрепа – с.
 • СПИСЪК на допуснатите до втори етап кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител”
  29.07.2014
  С П И С Ъ К
  на допуснатите до втори етап кандидати за длъжностите „Управител”, „Психолог”, „Социален работник” и „Счетоводител” в Център за обществена подкрепа – с.
 • Обявява се процедура за набиране на персонал за Център за обществена подкрепа с. Ценово
  25.07.2014

  25.07.2014

 • Заповед за учредяване право на ползване за срок от 5 /пет/ години, за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства
  25.07.2014

   25.07.2014

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години
  18.07.2014

  ОБЯВА

 • Заповеди на кмета на община Ценово за забрана за използване на пасища и мери на територията на Община Ценово като писти
  1.07.2014

    

  Заповеди на кмета на община Ценово за забрана за използване на пасища и мери на територията на Община Ценово като писти за кацане и излитане на селскостопански самолети.

  прочети подробно >>   

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години
  27.06.2014

   27.06.2014