• Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"
  31.07.2013

   

  31.07.2013

  Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за назначаване на комисия с правно основание чл.37в, ал.1 от ЗСИЗЗ за землищата на територията на Община Ценово.

  Заповеди>>

   

 • Предложение допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  11.07.2013
  11.07.2013
   
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
   
  ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска со
 • Допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово, област Русе
  10.07.2013
   
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
  ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални  помощи на граждан
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 25 /двадесет и пет /години
  10.07.2013

   

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с обща площ 22.5 кв. м.
  2.07.2013
  02.07.2013
  О Б Я В А 
  На основание заповед РД – 11- 062 от 02.07.2013 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с обща площ 22.5 кв.
 • Приемане на Наредба за местоположението на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на Община Ценово
  28.06.2013

   

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • ПРЕДЛОЖЕНИЯ от д-р Петър Георгиев Петров, Кмет на Община Ценово
  12.06.2013

  12.06.2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Протокол №1 от Редовното Общо Събрание на РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
  10.06.2013

   

  07.06.2013

  Протокол №1 от Редовното Общо Събрание на РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ) Проведено на 03.06.2013г.

  Протокол >>  

 • Списъци на оценените кандидат-потребители за услугата "Домашен санитар"
  30.04.2013

   

  С П И С Ъ К
  НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ, С КОИТО ЩЕ БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН САНИТАР“ ОТ 01.05.2013 Г.

  целият списък >>

   

 • Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията – решение на Общински съвет – Ценово
  29.04.2013