• Във връзка с прилагане на одобрена Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери
  24.04.2015

  24.04.2015

  ОБЯВА

 • Окончателните резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”
  23.04.2015

   

  23.04.2015

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява окончателните резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”, получени при провеждането на конкурса.

 • Списък на оценените кандидати за лични асистенти по проект "Нови възможности за грижа"
  22.04.2015
 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда
  21.04.2015

   ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11-054 от 20.04.2015 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост.

 • ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА на Комисията за защита от дискриминация
  21.04.2015

  21.04.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

  На 23 Април 2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа в  Заседателна зала на Община Ценово ще се проведе ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА  на Комисията за защита от дискриминация. 

 • Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
  20.04.2015

   

  20.04.2015

  ОБЯВА

  Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 14.04.2015г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване аренда на поземлен имот общинска собственост:

 • На 14 април 2015 стартира първият прием на заявления по под мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
  16.04.2015

   

  16.04.2015 

  ОБЯВА

  На 14 април 2015 стартира първият прием на заявления по под мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" По програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014-2020 г.

 • Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”
  14.04.2015

   14.04.2015

 • Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г.
  7.04.2015

  07.04.2015

  ПОКАНА

  Община Ценово Ви кани на 20.04.2015 г. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински Съвет, където ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г. 

 • Предложение на Кмета относно приемане на наредба за изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
  6.04.2015

  06.04.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

          Относно: Приемане на Наредба за  принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ценово