• Заповеди на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелили конкурс за обществен превоз на пътници
  11.10.2013

   11.10.2013

   
  Заповеди на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелили конкурс за обществен превоз на пътници.
   
   
 • Заповеди на одобрените от областна дирекция "земеделие" Русе споразумения
  10.10.2013

   10.10.2013

  Заповеди на одобрените от областна дирекция "земеделие" Русе споразумения за ползване по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година.
 • Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
  9.10.2013

   09.10.2013

  Комисия  за  защита  от  дискриминация

 • Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници (втора дата)
  24.09.2013

   24.09.2013

 • Заповеди за спечелили публични търгове
  9.09.2013

   

  09.09.2013

  Заповеди № 089 >>  и  № 090 >> за обявяване на спечелилите в публични търгове с явно надаване проведени на 15.08.2013 г. 

 • Открива се конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници
  14.08.2013

   14.08.2013

  ОБЯВА

 • Заповед № РД-11- 075 от 09.08.2013 на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелил публичен търг
  9.08.2013

   

  09.08.2013

  Заповед № РД-11- 075 от 09.08.2013 на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелил публичен търг с тайно надаване за отдаване под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години на ПИ № 024001 - в местността "Кайника" в землището на село Ценово, с площ 70.786 дка, АЧОС №99 от 24.07.2001г.  

 • Изготвени са предварителните регистри за землищата на община Ценово
  1.08.2013

   

   

  Общинска служба по земеделие - Ценово уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри за землищата на община Ценово.

  Прочети Обявата>>

   
 • Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"
  31.07.2013

   

  31.07.2013

  Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за назначаване на комисия с правно основание чл.37в, ал.1 от ЗСИЗЗ за землищата на територията на Община Ценово.

  Заповеди>>

   

 • Предложение допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  11.07.2013
  11.07.2013
   
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
   
  ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска со