• Разрешение за ползване на воден обек №1/06.12.2013 г.
  10.12.2013

  СЪОБЩЕНИЕ
  №1/ 09.12.2013 г.
    

 • Окончателен резултат от събеседване и подбор на персонал
  5.12.2013

   

   Бенефициент: Община Ценово

 • Зов за помощ
  3.12.2013
  ЗОВ ЗА ПОМОЩ
  9-годишния Дамян Евгениев Георгиев от Русе има нужда от подкрепа и помощ. Синът на нашата колежка Искра Георгиева претърпя рискова операция в болница „Иван Рилски”, а сега е настанен в болница „Царица Йоанна” (ИСУЛ).
  На 1 ноември на детето бе установен тумор в главата.
 • ОБЯВЯВА Решението на конкурсната комисия относно допуснатите до втори етап на конкурса кандидати
  25.11.2013

   

 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява сеитбата на слънчоглед!
  21.11.2013

  21.11.2013

   
  Заповед РД-11 -135 от 21.11.2013 на Кмета на Община Ценово с която се забранява сеитбата на слънчоглед!
   
 • Обсъждане на бюджета за 2014 г.
  19.11.2013

   

  19.11.2013 

  На 27.11.2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински Съвет - Ценово Ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2014 г.

   

 • На 01.11.2013 г. започна приемът на документи по Проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”
  8.11.2013

   08.11.2013

 • Предложение относно допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  6.11.2013
   
  06.11.2013
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
  Относно: допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2012
 • Информация по Проект "Подкрепа за достоен живот"
  6.11.2013

   06.11.2013

  И Н Ф О Р М А Ц И Я 

  по  Проект “Подкрепа за достоен живот” 

 • Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на спечелил открит конкурс за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина
  4.11.2013
  04.11.2013
   
  Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на спечелил открит конкурс за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев за нуждите на Община Ценово и кметствата и кметските наместничества.