• Предложение за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  13.06.2012

   ДО

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  С. ЦЕНОВО
    

 • Обява за спазване реда и начина на изхвърляне на битови отпадъци
  12.01.2012

  Уважаеми съграждани!

      На основание Наредба № 1 и Наредба № 5 на Общински съвет Ценово, всички жители на Общината са длъжни:

  1. Да изхвърлят битови отпадъци само в определените за целта контейнери.