• Мерки за предпазване и ограничаване проникването на заболяването Инфлуенца по птиците
  31.03.2015
 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години
  30.03.2015

   

  30.03.2015

  ОБЯВА

   На основание Заповед № РД-11-048 от 26.03.2015 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години за създаване на трайни насаждения на недвижими имоти общинска собственост.

 • Започна приемът на документи по Проект „Нови възможности за грижа” в Община Ценово
  27.03.2015

   

   

   

  Започна приемът на документи по Проект „Нови възможности за грижа” в Община Ценово

 • Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”
  27.03.2015

   27.03.2015

  ОБЯВА
  Община Ценово обявява конкурс за длъжността „Старши експерт „Човешки ресурси”.
   
 • От 23.03.2015г. започва прием на заявления за предоставяне на държавна помощ
  19.03.2015

  19.03.2015

  ОБЯВА

  От 23.03.2015 г. започва прием на заявления за предоставяне на държавна помощ по Схема "Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция".

  цялата обява » 

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелили участници
  19.03.2015

   

  19.03.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 09.03.2015г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване аренда за срок от 10 /десет/ стопански години на недвижими имоти общинска собственост:

 • Община Ценово отправя апел към всички жители на 28.03.2015 г. да изгасим светлините за един час
  17.03.2015

  17.03.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

  Община Ценово отправя апел към всички жители на 28.03.2015 г. да изгасим светлините за един час в инициативата "Часът на Земята".

  прочети » 

   
 • Заповед на кмета съгласно чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие
  16.03.2015

   

  16.03.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед на кмета за пролетно почистване
  16.03.2015

  16.03.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

  Пролетно почистване 16-31.03.2015 г.

 • СЪОБЩЕНИЕ във връзка с писмо с вх. № 854/10.03.2015 г. за инвестиционно предложение на “ФЪРСГ БГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе.
  13.03.2015

  13.03.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с писмо с вх. № 854/10.03.2015 г. за инвестиционно предложение на “ФЪРСГ БГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе.

  прочети »