10.12.2021 г

ОБЯВЛЕНИЕ

Окончателен Доклад за Последващата оценка (ПО)

на Общинския план за развитие на община Ценово за периода 2014 – 2020 г.

(ОПР Ценово 2014-2020)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 34, ал. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), както и Методически указания на МРРБ от 2011 г. публикуваме, окончателния вариант на Доклад за Последващата оценка (ПО) на Общинския план за развитие на община Ценово за периода 2014 – 2020 г. (ОПР Ценово 2014-2020)

ВИЖ ТУК: