• Приемане на Наредба за местоположението на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на Община Ценово
  28.06.2013

   

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • ПРЕДЛОЖЕНИЯ от д-р Петър Георгиев Петров, Кмет на Община Ценово
  12.06.2013

  12.06.2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Протокол №1 от Редовното Общо Събрание на РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
  10.06.2013

   

  07.06.2013

  Протокол №1 от Редовното Общо Събрание на РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ) Проведено на 03.06.2013г.

  Протокол >>  

 • Списъци на оценените кандидат-потребители за услугата "Домашен санитар"
  30.04.2013

   

  С П И С Ъ К
  НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ, С КОИТО ЩЕ БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН САНИТАР“ ОТ 01.05.2013 Г.

  целият списък >>

   

 • Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията – решение на Общински съвет – Ценово
  29.04.2013

   

   

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за определяне на спечелили след второ класиране
  12.04.2013

  12.04.2013

 • Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелили публичен търг
  10.04.2013

  10.04.2013

  Заповеди на кмета на Община Ценово за определяне на спечелили публичен търг с тайно наддаване проведен на 05.04.2013 г., за отдаване под наем на „пакети от имоти” години който обхващат пасищата и мери на територията на Общината. 

 • Списъци на одобрените кандидати по проект "Независим живот и грижа в дома"
  1.04.2013

   

 • Протокол от извънредно общо събрание
  26.03.2013

  П Р О Т О К О Л
  № 13

 • ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на земеделска земя – пасища и мери
  21.03.2013

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
  на
  земеделска земя – пасища и мери 

  ОБЩИНА ЦЕНОВО