• Заповеди на кмета на община Ценово за учредяване право на ползване за срок от 10 /десет/ години
  1.12.2015

   01.12.2015

  Заповеди на кмета на община Ценово за учредяване право на ползване за срок от 10 /десет/ години, за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства 

  Заповед 149 >> 

 • Община Ценово обявява конкурс за длъжността "Секретар на община".
  19.11.2015

  19.11.2015

  Община Ценово обявява конкурс за длъжността "Секретар на община". 

  прочети »  

   
 • На 27.11.2015г./петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2016г.
  19.11.2015

   19.11.2015

  СЪОБЩЕНИЕ
  На 27.11.2015г./петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2016г. 
   
   
   
   
   
 • Предложение за П р а в и л н и к за организацията и дейността на Общинския съвет
  11.11.2015

  11.11.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  Относно: предложение за приемане на

  П Р А В И Л Н И К

  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Покана за първото заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово
  2.11.2015
   
  ПОКАНА
  за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово
  мандат 2015 – 2019 г.
   
  На основание чл. 23, ал.
 • Открива се процедура за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен
  27.10.2015

  27.10.2015

  ОБЯВА

  На основание Заповед РД-11 - 141  от 27.10.2015 година на Кмета на Община Ценово се открива процедура за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев за нуждите на Община Ценово и кметствата.         

 • Регистър за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ценово
  21.10.2015

   

   21.10.2015 

  Регистър за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ценово
 • Заповеди на одобрените от областна дирекция "земеделие" Русе споразумения
  9.10.2015

   

  09.10.2015 

 • Предложение на кмета за допълване на общинска програма
  9.10.2015

  09.10.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед № 362 от 05.10.2015 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване
  5.10.2015