• Предложение на кмета на Община Ценово относно приемане на Наредба за изменение на Наредба 2
  6.06.2016

  06.06.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение на  Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово  

 • Среща със земеделски производители, чиито земи са наводнени
  2.06.2016

  02.06.2016

  ОБЯВА        

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 • И тази година Община Ценово ще се включи в доброволческата кампания "Да изчистим България заедно".
  26.05.2016

  26.05.2016  

  СЪОБЩЕНИЕ 

  И тази година Община Ценово ще се включи в доброволческата кампания "Да изчистим България заедно".  

  прочети подробно >>  

 • ОБЯВА Във връзка със Заповед РД-11 - 081 от 19.05.2016 година на Кмета на Община Ценово
  19.05.2016

  19.05.2016

  ОБЯВА

  Във връзка със Заповед РД-11 - 081  от 19.05.2016 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в намиращи се в сгради собственост на Община Ценово    .

 • Списъци на полски пътища и канали на територията на община Ценово
  18.05.2016

  18.05.2016  

  Списъци на полски пътища и канали на територията на община Ценово.

  Списъци на полски пътища и канали >>  

   

   

   

   

   

   

   

 • Заповед на кмета на Община Ценово, за сключване на договори за продажба на имоти Общинска собственост
  14.05.2016

  14.05.2016 

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово, за сключване на договори за продажба на имоти Общинска собственост с ОПС /отстъпено право на строеж/ в с. Долна Студена Община Ценово. 

 • На 17 май ще се проведат дейности по дезинсекция
  11.05.2016

  11.05.2016

  СЪОБЩЕНИЕ

  НА 17.05.2016 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ НА ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЧРЕЗ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ

  -  Прочети подробно >> 

 • Заповед на кмета на Община Ценово, за изземване на общински недвижим имот № 000240
  4.05.2016

  04.05.2016 

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово, за изземване на общински недвижим имот № 000240 с площ 8,852 дка. находящ се в землището на с. Белцов Община Ценово. 

  прочети » 

 • На 28 и 29.04.2016 ще се проведат дейности по дезинсекции
  25.04.2016

  25.04.2016

  СЪОБЩЕНИЕ

  НА 28 И 29.04.2016 ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДЕЙНОСТИ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ НА ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЧРЕЗ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ

  -  Прочети подробно >>  

   

   

 • Съобщение за инвестиционно предложение
  22.04.2016
  22.04.2016 
  СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА 
  Във връзка с писмо с вх. № 1498/20.04.2016 г. за инвестиционно предложение на "БОРЕАЛИС Л-А.Т. БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. СОФИЯ.