• Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  11.02.2016

  11.01.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Обявление за прием на документи от потребители и персонал по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово
  8.02.2016

 • СПИСЪК На кандидатите, които се допускат до събеседване за определяне за обществени възпитатели за 2016 г. към МКБППМН при Община Ценово.
  28.01.2016

  28.01.2016

  С П И С Ъ К

   На кандидатите, които се допускат до събеседване за определяне за обществени възпитатели за 2016 г. към МКБППМН при Община Ценово.

  1. Любен Кирилов Атанасов

  2. Панайот Русев Русев

  3. Камелия Леонова Божкова

   

   

 • Започва приемането на заявления от кандидати за медицински специалисти
  22.01.2016
  22.01.2016
   

   

 • Заповеди на кмета на Община Ценово, забраняващи пашата на селскостопански животни през 2016 година, в отбелязаните райони
  21.01.2016
  21.01.2016

  ЗАПОВЕДИ
 • МКБППМН - Община Ценово набира кандидати за обществени възпитатели за 2016 г.
  8.01.2016

  08.01.2016

  ОБЯВА 

 • Предложение на кмета за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г.
  7.01.2016

  07.01.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров

  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на кмета за приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост
  28.12.2015

   28.12.2015

 • Заповед на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!
  16.12.2015

  16.12.2013

  Заповед РД-11 -164 от 14.12.2015 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

  Виж заповедта >>

   

 • Вардимекс ООД уведомява за инвестиционно предложение
  15.12.2015

   15.12.2015