• Покана за участие в IX-ти Фолклорен събор "Ценово пее и танцува"
  30.07.2015

  30.07.2015

  ПОКАНА
  ЗА УЧАСТИЕ В IX-ти ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
  „ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА”

 • Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелил участник в проведената процедура за публичен търг
  29.07.2015

  29.07.2015

  ОБЯВА

  Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелил участник в проведената процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - моторно превозно средство, автобус марка "Мерцедес" модел 0309. 

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
  20.07.2015

  20.07.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 16.07.2015 г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване наем за срок от 5 /пет/ години земя общинска собственост:

 • Предложение на Кмета относно допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  9.07.2015

   09.07.2015

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс
  30.06.2015

   30.06.2015

 • Отмяна на втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти
  22.06.2015
 • Предложение на Кмета на общината относно допълване на параграф 7
  11.06.2015

   11.06.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предоставяне на държавна помощ de minimis в подкрепа на пчеларите
  4.06.2015

  04.06.2015

  ОБЯВА
  Предоставяне на държавна помощ de minimis в подкрепа на пчеларите

  ДФ „Земеделие”отпуска държавна помощ de minimis в размер на 3,5 млн. лева в подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 г. и началото на 2015 г.

 • Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати във връзка с публично оповестен конкурс проведен на 01.06.2015г.
  4.06.2015

  04.06.2015

  Заповеди на кмета за определяне на спечелили кандидати във връзка с публично оповестен конкурс проведен на 01.06.2015г. за отдаване под аренда на поземлени имоти общинска собственост. 

  № РД-11-67 от 02.06.2015 г. >>    

 • Предложение на кмета относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  2.06.2015

   

  02.06.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе