• От 23.03.2015г. започва прием на заявления за предоставяне на държавна помощ
  19.03.2015

  19.03.2015

  ОБЯВА

  От 23.03.2015 г. започва прием на заявления за предоставяне на държавна помощ по Схема "Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция".

  цялата обява » 

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелили участници
  19.03.2015

   

  19.03.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 09.03.2015г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване аренда за срок от 10 /десет/ стопански години на недвижими имоти общинска собственост:

 • Община Ценово отправя апел към всички жители на 28.03.2015 г. да изгасим светлините за един час
  17.03.2015

  17.03.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

  Община Ценово отправя апел към всички жители на 28.03.2015 г. да изгасим светлините за един час в инициативата "Часът на Земята".

  прочети » 

   
 • Заповед на кмета съгласно чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие
  16.03.2015

   

  16.03.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед на кмета за пролетно почистване
  16.03.2015

  16.03.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

  Пролетно почистване 16-31.03.2015 г.

 • СЪОБЩЕНИЕ във връзка с писмо с вх. № 854/10.03.2015 г. за инвестиционно предложение на “ФЪРСГ БГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе.
  13.03.2015

  13.03.2015

  СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с писмо с вх. № 854/10.03.2015 г. за инвестиционно предложение на “ФЪРСГ БГ ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе.

  прочети » 

 • Предложение на Кмета за допълване на годишна програма
  11.03.2015

  11.03.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение от Кмета на Община Ценово за актуализиране на годишната програма
  4.03.2015

   

 • Заповед на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ
  24.02.2015

  24.02.2015

  Заповед на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - моторно превозно средство, автобус марка "Мерцедес" модел 0309. 

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване аренда за срок от 10 /десет/ стопански години
  19.02.2015

   19.02.2015