09.03.2018

ЗАПОВЕД

           Заповед №РД-11/031 от 08.03.2018г.на кмета на Общината във връзка с доброволното премахване на преместваеми обекти разположени в УПИ IV-912, КВ.39 - с.Ценово Община Ценово, област Русе, ул. Хан Аспарух". 

Заповед >>