13.11.2017

ОБЯВА         

На основание Заповед № РД-11- 143 от 09.11.2017 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост:

Вид на процедурата – публично оповестен конкурс. 

Срокът за приемане на заявленията за участие и предложенията е до 17.00 ч. на  27.11.2017г. в административният център за обслужване на клиенти на Община Ценово. 

Конкурсът ще се проведе на 28.11.2017г. в сградата на Община Ценово, ст. 302 от 13.00 ч.

прочети подробно >> 
Документация »  
Заповед »