ГРАФИК на редовните заседания на ОбС 

 ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Ценово през второто шестмесечие на 2017 година

№ по ред

Дата на редовното заседание

Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет

1

26.07.2017 г.

17.07.2017 г.

2

30.08.2017 г.

21.08.2017 г.

3

27.09.2017 г.

15.09.2017 г.

4

25.10.2017 г.

16.10.2017 г.

5

29.11.2017 г.

20.11.2017 г.

6

22.12.2017 г.

13.12.2017 г.

 Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.