21.01.2019

ЗАПОВЕДИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. РУСЕ

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" гр. Русе определящи средното годишно рентно плащане за ползването на полски пътища попадащи в масивите за ползване в землищата на селата от Община Ценово.  

прочети подробно >>