13.06.2018 

ЗАПОВЕДИ

Заповеди на кмета на общината за премахване на опасни постройки на територията на Община Ценово!

Заповед за съставяне на комисия   
Заповеди след извършените проверки  

25.06.2018
Заповед 92 от 25.06.2018