21.11.2018

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/ 188 от 09.11.2018г., Заповед №РД-11/ 189 от 09.11.2018г и Заповед №РД-11/ 190 от 09.11.2018г на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни /незастроени/ дворни места общинска собственост.

Заповед №РД-11/188>>  

Заповед №РД-11/189>>  

Заповед №РД-11/190>>