21.03.2019

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 041 от 20.03.2019г. и Заповед №РД-11/ 042 от 20.03.2019г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда земеделски земи общинска собственост за срок от 10 години. 

Заповед №РД-11/041 >>  
Заповед №РД-11/042 >>