10.08.2015

ОБЯВА

Заповеди на директора на ОД Земеделие гр. Русе за определяне на комисии, които ще ръководят сключването на споразуменията между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи на територията на Община Ценово.

Прочети подробно »