12.12.2018

Заповед РД-11 -202 от 12.12.2018 на Кмета на Община Ценово, с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

Виж заповедта