23.12.2020

Заповед РД-11 -166 от 22.12.2021 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

Виж заповедта