13.08.2019

ЗАПОВЕД

Във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканската чума по свинете и с цел опазване на горските територии и дивеча, 

Прочети подробно: