17.08.2023

Заповед № РД-11 - 125 от 16.08.2023 г. на кмета на община Ценово за отмяна на Заповед № РД – 11 – 104 от 13.07.2023 г. на кмета на Община Ценово.

Заповед РД-11 - 125 >>