20.09.2017

ЗАПОВЕД
№РД 11-110 /14.09.2017

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

  Забранявам нерегламентираната продажба на живи животни на общинските пазари в населените места на територията на Община Ценово.

Виж заповедта >>