14.12.2017

Заповед РД-11 -161 от 14.12.2017 на Кмета на Община Ценово с която се забранява продажбата и употребата на пиротехнически средства!

Виж заповедта