04.01.2021
ЗАПОВЕД
Заповед на кмета на Община Ценово за отмяна на Заповед № 177 от  09.10.2020 за установяване на административно нарушение № 1 от 15.12.2020 и  нарушение № 2 от 15.12.2020 срещу съответните във въпросната заповед лица. 
заповед 217 - 31.12.2020 »