19.10.2018

ОБЯВА

     Със Заповед №РД-11/ 170 от 15.10.2018г. и Заповед №РД-11/ 171 от 15.10.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижими имоти общинска собственост.

Заповед №РД-11/170>>   
Заповед №РД-11/171>>